Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

О заштићеним подручјима у 2019. години на 16. Међународном сајму екологије EcoFair

Завод за заштиту природе Србије представиће актуелности и значај рада у области заштите природе на 16. Међународном сајму екологије EcoFair, који се одржавају у периоду од 02. до 04. октобра 2019. године на Београдском сајму.

У циљу указивања стручној и широј јавности на стање и потребе даљих ангажовања у заштити природне баштине, позивамо Вас да нас посетите на штанду Завода за заштиту природе Србије у Хали 1.

Акценат представљања рада Завода на Сајму еколологије биће стављен на заштиту природних добара, која се заснива на обављеним комплексним истраживањима и валоризацији одређеног подручја, изради студије којом се утврђују категорије, мере и режими заштите одређеног подручја.

У Србији су на овај начин заштићена укупно 462 подручја која се простиру на 677.027 ha, што представља 7, 65% територије Републике Србије.

У току 2019. године на основу Студија заштите природе проглашено је седам заштићених подручја:

- Предео изузетних одлика „Културни предео Тршић-Троноша“ налази се на територији града Лознице и обухвата катастарске општине Коренита и Тршић. Стављен је под заштиту како би се очувала непокретна културна добра, природне вредности, специфична конфигурација терена и регионална различитост карактера предела, а због јединственог споја природних и створених вредности, издвојени локалитети су посебно вредне амбијенталне целине.

- Споменик природе „Борачки крш” обухвата део Рудничко–котленичке области и налази се у југозападној Шумадији између Рудничких, Котленичких и Гледићких планина, на територији општине Кнић, и представља остатке лавичне доме, која је настала надимањем густих маса киселе лаве. Временом су делови доме еродовани, тако да је Борачки крш задобио свој препознатљив изглед, са врхом, изграђеним од стубастолучених кварцлатита, који су морфолошки представљени остењацима необичних облика и склопа.

- Споменик природе „Прераст шупља стена“, који се налази на територији општине Мајданпек, стављен је под заштиту ради очувања геоморфолошких, хидрографских и ботаничких вредности масивног, природног каменог моста - прераста, као природног феномена флувиокраса окруженог широким појасом шуме висине од 9,5 m изнад корита реке Прераст.

- Споменик природе „Пећински систем Самар“, који се налази на територији општине Сврљиг, као североисточни део планине Калафат у југоисточној Србији, стављен је под заштиту ради очувања геолошких, хидрографских и биолошких вредности тунелског пећинског система флувио-крашког типа. Пећински систем је развијен у два нивоа проходних канала, и са једним стално потопљеним нивоом подземне крашке циркулације. Значајан је и као станиште ретких и ендемичних врста животиња и инсеката, нарочито врсте зглавкара гујиног чешља, више врста слепих мишева, великог потковичара, малог потковичарa, дугопрстог вечерњака и фосилних налаза животиња из плеистоцена и холоцена.

- Споменик природе „Тупижничка леденица” налази се на територији општине Књажевац, крашка је јама на јужном делу планине Тупижницe у југоисточној Србији, која је стављена под заштиту ради очувања репрезентативних геоморфолошких, геолошких, хидрогеографских и биолошких вредности крашке јаме као спелеолошког објекта типа статичке леденице, као и врстe скиофита, класасте хабулице (Actaea spicata), здравца (Geranium macrorrhizum) и зечје соце (Oxalis acetosella), маховине, јетрењаче (Marchantiapolymorpha) и врсте зглавкара, гујиног чешља (Haasea guidononveilleri).

- Специјални резерват природе „Ртањ”, који се налази на територији општина Сокобања и Бољевац, подручје је изузетних геолошких, геоморфолошких, биолошких, историјских и естетских вредности. Ова планина се одликује врло сложеном геолошком грађом, са стенама различите старости из периода палеозоика, мезозоика и кенозоика. Посебну вредност представља специфичан рељеф са купастим врхом Шиљак и врло стрмим падинама, крашким рељефом са дубоким јамама и различитим облицима есхумираног субкутаног краса. Сложена геолошка грађа и различити геоморфолошки облици одразили су се на формирање тла и развој флоре и вегетације изразите оригиналности, а посебно на шумску вегетацију.

- Специјални резерват природе „Јарешник“ налази се на територији општине Босилеград, на обронцима планине Црноок. Стављен је под заштиту ради очувања јединствене шуме кримског бора (Pinus nigra spp.pallasiana) у Србији, која је опстала на крајњој северозападној граници свог ареала. СРП „Јарешник“ једино је налазиште кримског бора и једини резерват чисте шуме црног бора прашумског типа у Србији.

О новим заштићеним подручјима и даљим плановима на овом подручју, како би у наредном периоду достигли европски стандард од преко 10% територије под заштитом у статусу природног добра, као и акцијама очувања био и гео диверзитета, можете сазнати више на штанду Завода на Сајму екологије.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.