Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Поводом добра UNESCO природне баштине "Древне и нетакнуте букове шуме Карпата и других региона Европе"

У просторијама Завода за заштиту природе Србије 24.09.2019. године одржан је технички састанак у оквиру припрема серијске прекограничне номинације проширења добра светске природне баштине „Древне и нетакнуте букове шуме Карпата и других региона Европе“.

Република Србија је за ово еворпско и светско природно добро номиновала букове шуме на локалитетима у режиму заштите првог степена националних паркова Фрушка гора, Тара и Копаоник. Усвајањем ове номинације наша земља имаће прво добро светске природне баштине, поред бројних добра светске културне баштине. Стручни одабир локалитета и припрему обрасца за уписивање на тентативну листу урадио је Завод за заштиту природе Србије, а на основу смерница које је упутио Институт за екологију из Клагенфурта, који је на позив Швајцарске, започео координацију процеса припреме наредног проширења.

Природно добор за које номинујемо и наше букове резервате првобитно је заштићено као „Нетакнуте букове шуме Карпата“ (Украјина и Словачка) које је на листу светске баштине уписано 2007. године, а након два проширења 2011. и 2017. године, ово добро светске природне баштине тренутно броји 78 компоненти у 12 европских држава: Украјина, Словачка, Немачка, Белгија, Шпанија, Италија, Словенија, Аустрија, Румунија, Бугарска, Хрватска и Албанија.

Одабране компоненте тј. букови резервати који чине ово природно добро представљају антропогено неизмењене букове шуме прашумског карактера, у којима су представљени сви процеси и појаве карактеристичне за чисте и мешовите букове екосистеме у различитим условима средине, а како би, као генетички резервоари, осигурале опстанак букве, као и великог броја врста које зависе од букових екосистема.

Осим Србије, у даљем проширењу учествују још 10 земаља: Швајцарске Чешка, Пољска, Словачка, Италија, Француска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија, које номинују више од 20 компоненти за уписивање на листу светске баштине под критеријумом IX: „изузетни примери значајних биолошких и еколошких процеса у оквиру еволуције и развоја терестричних, слатководних, обалних или маринских екосистема и заједница биљака и животиња“.

Проширење светског природног добра „Древне и нетакнуте букове шуме Карпата и других региона Европе је иницијтава која се реализује под окриљем UNESCO Конвенције о светској баштини како би се заштито екосистем букових шума, као један од најзначајнијих листопадних шумских екосистема северне хемисфере и свакако најзначајнији за европски континент, за који је и ендемичан.

Технички састанак одржан у Заводу за заштиту природе Србије је последњи састанак на тему прирпреме номинације који организује кооридинациона канцеларија, те су све земље учеснице имале представике укључене у процес номинације. С обзиром на то да је састанак одржан у Србији, Завод за заштиту природе Србије је у рад сатанка укључио и управљаче заштићених подручја у нашој земљи чији се делови номинују за ово светско природно доборо, као и Покрајински завода за заштиту природе с обзиром на то да се део номинованих резервата налази на територији АП Војводине.

Састанак је водила Координациона канцеларија из Клагенфурта, а током састанка су разматране какратеристике предложених резервата и решавни евентуални конфликти будуће заштите и управљања добром.

На основу постигнутих договоа и достављених података, Координациона канцеларија ће припремити заједнички номинациони досије и доставити Коминету светске баштине најкасније до 31. јануара 2020. године. Комитет га затим упућује Комитету светске баштине за номинацију природне баштине - Међународној унији за заштиту природе (IUCN), на евалуацију, након које Комитету дају своју препоруку о номинованом проширењу, како би на састанку Комитета светске баштине 2021. године државе чланице изгласале одлуку о наведеном проширењу.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.