Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

13. Јесењи студентски камп на Великом ратном острву

Завод jе и ове године подржао реализацију Студентског кампа у Пределу изузетних одлика „Велико ратно острво“ у организацији ЈКП „Зеленило-Београд“, који је одржан у периоду од 07-10. октобра, у циљу представљања студентима Београдског Универзитета додатног знања, ван редовног наставног програма о заштити и очувању природне и кутурне баштине.

На овогодишњем традиционални кампу на Великом Ратном острву одржаном на тему „Управљање заштитом природних добара на подручју града Београда“, учествовали су представници стручних и научних институција и око 40 студената и професора са Техничко-металуршког, Биолошког, Географског, Шумарског и Хемијског факултета Универзитета у Београду, и Факултета за примењену екологију „Футура“.

На отварању Кампа 07. октобра учесницима су се обратили у име организатора ЈКП „Зеленило“ Београд Милица Ковач, Секртеријата за заштиту животне средине града Београда Маја Јовановић и Завода за заштиту природе Србије Дејана Лукић, представљајући значај заштићених природних добара у Београду.

Након отварања одржана су предавања, „Велико Ратно острво, заштићено подручје“ Луке Тубића из ЈКП „Зеленило Београд“ и Жељка Станимировића из Природњачког музеја на тему „Птице Београда-зашто, и како им помоћи“. У стручни обилаз острва студенте је водио проф др Милан Медаревић са Шумарског факултета.

Током кампа студенти су имали прилику да присуствују и предавањима др Мирјане Шијачић са Шумарског факултета, „Активности на очувању ретких и угрожених врста дрвећа на ВРО“, др Драгице Вилотић са Шумарскког факултета, „Лековите биљке на Великом Ратном острву“, др Владана Поповић са Института за шумарство, „Мониторинг урода семена и процеса природног обнављања дрвећа на ВРО“ др Владимира Павићевића са Технолошко-металуршког факултета „Стање заштите животне средине у Србији“, мр Маје Ђолић, са Технолошко-металуршког факултета, „Антимикробно дејство материјала активираних сребром“, др Милице Кашанин Грубин са ИХТМ, Универзитет у Београду, „Утицај урбанизације на заштићено подручје Велико Ратно острво на основу процене стања загађења и екосистемских услуга“, др Александре Шајиновић и др Снежана Штрбац са ИХТМ о екосистемским услугама, др Иване Самарџић са Географског факултета, „Проблеми управљања заштићеним природним добрима на територији градског насеља Београд“, Невене Некић са Географског факултета, „Геоеколоше карактеристике заштићеног природног добра Авале - стање и перспективе“, Иване Станковић из ЈП „Србијашуме“ „Управљање рибарским подручјима и карактеристике рибарског подручја Београд“, Алана Кољукаја из ЈП „Србијашуме“ „Еволуциони развој риба“ и Александре Комарницки Цирлиц из ЈП „Србијашуме“ „Инвазивне врсте риба и водена вегетација. “

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.