Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Семинар за управљаче заштићених подручја

Завод за заштиту природе Србије пружио је стручну подршку реализацији IX Семинара за управљаче заштићених подручја, који организује Министарство заштите животне средине. Семинар на тему „Одрживи развој заштићених подручја – улога локалног становништва, организација цивилног друштва и корисника подручја“ одржан је у периоду 16-17. октобра 2019. године у Кладову.

Рад семинара отворила је Јасмина Јовић, помоћник министра у Министарству за заштитут животне средине. Поздравну реч су одржали мр Данко Јовић, руководилац Канцеларије Завода за заштиту природе Србије у Нишу и др Слободан Пузовић, помоћник директора Покрајинског завода за заштиту природе.

У уводном делу, поред презентовања рада НП „Ђердап“ и Геопарка Ђердап као првог геопарка у Србији, тему Завода за заштиту природе Србије „Укључивање заинтересоване јавности у процес израде студије заштите природних добара – пракса социоекономске анализе заштите и рада са заинтересованим странама“, представила је Наташа Панић, руководилац Групе за образовно-издавачку делатност и комуникације Завода за заштиту природе Србије.

Поред уводних, на семинару су одржане и следеће презентације: „Практичан допринос становништва и удружења грађана на ревитализацији и одржавању угрожених станишта у заштићеним подручјима“ (Слободан Пузовић, Покрајински завод за заштиту природе), „Заштићена подручја за природу и људе II – партиципација и едукација у ЗП“ (Горан Секулић, WWF), „Улога управљача у систему збрињавања дивљих животиња у Републици Србији“ (Павле Јовановић, Никола Стојнић, Илија Миљковић – МЗЖС и ПЗЗП), „Корисници НП „Копаоник” – примери добре праксе“ (Предраг Шумарац, НП „Копаоник“), „Наплата уласка у заштићено подручје – нове технологије“ (Константин Плужаревић, НП „Фрушка гора“).

Могућности унапређења активности које су биле теме скупа, разматране су у оквиру радионица:

„Интереси локалног становништва“, коју је модерирао Слободан Пузовић (ПЗЗП), а из Завода учествовао Данко Јовић, затим „Улога организација цивилног друштва“, коју је водио Горан Секулић (WWF), а у име Завода учествовала Наташа Панић и „Значај корисника подручја кроз одрживи развој заштићеног подручја“, коју је модерирао Душан Огњановић (MЗЖС), а из Завода учествовала Марија Трикић, мастер пејсажне архитектуре.

На радионицама су разматрана питања улоге, проблема и начина коришћења и потреба различитих заинтересованих јавности у систему заштите природе, почев од локалног становништва и организација цивилног друштва, па до управљача.

Значајан део времена на радионици је посвећен питањима наплате такси за улазак у заштићено подручје, изношењу примера из праксе различитих подручја, примерима добро решених административних препрека, као и питањима из области пореских обавеза управљача.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.