Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Покренут поступак заштите Специјалног резервата природе “Парк шума Ивље”

На основу Студије заштите Завода за заштиту природе Србије „Специјални резерват природе Парк шума Ивље“ и у скаду са чланом 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Специјални резерват природе „Парк шума Ивље”.

Природно добро „Парк шума Ивље” се налази у југозападном делу Србије, на планини Златар и припада Динарским планинама. Простире се на граници између општина Пријапоље и Нова Варош и између река Ибра и Западне Мораве. Обухвата подручје општине Нова Варош, катастарску општину Дрмановићи.

Укупна површина заштићеног природног добра износи 78ha 16a 25m2.

На подручју специјалног резервата природе утврђује се режим заштите I и II степена. У првом режиму заштите налази се површина од 51 ha 88 a 71 m², а у другом26 ha 27 a 54 m².

Захваљујући богатом биљном и животињском свету, Парк шума Ивље у оквиру подручја Увац и Милешевка је издвојена као подручје од посебне важности за заштиту природе, односно уврштена је у националну еколошку мрежу (Увац RS0000025 и Клисура реке Милешевке RS0000026). Парк шума Ивље се налази на листи подручја која су од националног значаја за очување диверзитета птица у Србији, односно уписан је у националну листу IBA подручја (Important Birds Area, IPA br. RS027) и међународног значаја за очување и заштиту дневних лептира (Prime butterflay Areas, PBA br. 22 Златар).

Завод за заштиту природе Србије доставио је 12. децембра 2013. године Студију заштите Специјални резерват природе „Парк шума Ивље” министарству надлежном за послове заштите животне средине, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.