Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

11-ти Аичи циљ у Источној Европи и Централној Азији

У просторијама Завода за заштиту природе Србије у Београду 12. новембра 2019. године одржан је састанак националних представника задужених за спровођење Конвенције о биодиверзитету у Молдавији, Турској, Украјини, Грузији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Северној Македонији, Албанији и Србији.

Састанак је одржан у циљу сагледавања Извештаја о постигнућу 11-тог Аичи циљa „Nature Livelihoods Protected Areas“ у Источној Европи и Централној Азији. Организовале су га Регионалне канцеларије за Источну Европу и Централну Азију Светске уније за заштиту природе (ECARO) и Светска комисије за заштићена подручја (IUCN WCPA) под окриљем Секретаријата Конвенције о биолошкој разноврсности (CBD).

Уводне презентације са темама за дискусију одржали су Bruno Leles (IUCN ECARO) на тему „Глобално партнерство за постизање 11-тог Аичи циља у Источној Европи и Централној Азији“ и Edward Lewis и Claire Vincent (UNEP-WCMC), који су представили „Извештај о подацима и информацијама земаља Источне Европе у Светској бази података о заштићеним подручјима (WDPA)“. Након ових презентација, рад је настављен у две групе. Прва група бавила се могућностима побољшања у извештавању о заштићеним подручјима за Светску базу података о овим подручјима, док је друга група одређивала приоритетне акције за постизање Аичи циља 11 у Источној Европи и Централној Азији. Завршницу састанка чинила је групна дискусија о циљевима управљања заштићеним подручјима после 2020. године, и то, сумирањем онога што се добро радило и онога што би могло бити унапређено у глобалном оквиру заштите биодиверзитета у периоду од 2020 године.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.