Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Јавни увид и јавна расправа о заштити Споменика природе „Ковачевића пећина“

Јавни увид у Нацрт уредбе о проглашењу Споменика природе „Ковачевића пећина“ и студију заштите у трајању од 20 дана, одржава се од 27. новембра до 16. децембра 2019. године.

Нацрт уредбе о проглашењу Споменика природе „Ковачевића пећина” и студија заштите са картографском документацијом, које је на основу овлашћења сходно чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, изложени су на јавни увид сваког радног дана од 900 до 1400 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 666 и у просторијама Завода за заштиту природе Србије у Београду, Др Ивана Рибара 91.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 16. децембром 2019. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о заштити Министарству заштите животне средине, и то, поштом или на писарницу, са назнаком „СП Ковачевића пећина – Јавна расправа о заштити”.

Јавна расправа о документима о заштити, у оквиру које ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида, одржаће се у петак 13. децембра 2019. године са почетком у 1100 часова у просторијама Скупштине општине Крупањ (Велика сала), Маршала Тита бр. 2. Јавну расправу води комисија коју образује Министарство заштите животне средине.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, а који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

Извештај о извршеном Јавном увиду биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.

Споменик природе „Ковачевића пећина” налази се на територији општине Крупањ, село Церова, засеок Ковачевићи, КО Церова, на површини од 4,69 ha у приватном власништву и у II степену заштите.

Споменик природе „Ковачевића пећина” ставља се под заштиту ради очувања, у изворном облику, репрезентативног примера пространог, хоризонталног, вијугавог и разгранатог подземног облика карстног рељефа развијеног у кречњацима палеозојске старости (карбон), који се састоји из четири јединствене целине: Улазног дела (са два отвора), Главног канала, Канала са кадама и Блатног канала, укупне познате дужине 985 m, као и ради очувања елемената геодиверзитета у виду атрактивног пећинског накита, и биодиверзитета који се огледа у присуству седам родова фосилне фауне (различитих родова сисара плеистоценске и рецентне старости, од којих је најзначајнији пећински медвед), 12 врста фауне зглавкара и четири врсте слепих мишева (природне реткости).

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.