Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Покретна заштићена природна документа

На основу Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010), међу заштићеним природним добрима спадају и покретна заштићена природна документа (члан 37. Закона), која односе се на делове геолошког и палеонтолошког наслеђа, као и биолошка документа од нарочитог научног, образовног и културног значаја.

Покретна заштићена природна документа могу бити различити типови фосила, минерали и/или кристали и минералне друзе на лежишту, типске врсте фосила појединачних минерала и кристала, различите миколошке, ботаничке и зоолошке збирке као и други појединачни препарати органских врста.

Сходно Закону, забрањено је сакупљање и уништавање ових заштићених природних добара и уништавање или оштећивање њихових налазишта.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.