Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Национални паркови

Подручје са већим бројем разноврсних природних екосистема од националног значаја, истакнутих предеоних одлика и културног наслеђа у коме човек живи усклађено са природом, намењено очувању постојећих природних вредности и ресурса, укупне предеоне, геолошке и биолошке разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, духовних, естетских, културних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих активности у складу са начелима заштите природе и одрживог развоја (чл. 30 Закона о заштити природе, „Службени гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010), ставља се под заштиту као национални парк.

Националним парковима управљају посебна јавна предузећа, сходно Закону о националним парковима („Службени гласник РС“ бр. 33/93 и 44/93. Види: чл. 14 Закона – 53/93-2467. Види: чл.2. Закона – 67/93-3111. Види: чл. 12. Закона – 48-94-1497. Види: чл. 85 – 101/2005-28). У току је доношење нове легислативе о пет националних паркова у Србији.

Молимо одаберите страницу коју желите да погледате:

» Национални парк Ђердап

» Национални парк Фрушка гора

» Национални парк Копаоник

» Национални парк Шар-планина

» Национални парк Тара

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.