Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Основни подаци

Природа Србије одликује се високом разноврсношћу биљног и животињског света, и представља значајан део богатства и разноврсности европске природне баштине. Њени најрепрезентативнији, најочуванији делови стављају се под законску заштиту.

Зачеци законске заштите природе у Србији сежу далеко у прошлост, а први прописи којима се штити природа и чувају природни ресурси датирају још из XIV века. Прво подручје које је заштићено на територији данашње Србије била је Обедска бара, стављена под заштиту још 1874. године. Прва заштићена природна добра у Србији били су шумски резервати Оштрозуб, Мустафа и Фељешана у околини Мајданпека и водопад „Велика и мала Рипаљка“ у околини Сокобање, заштићен 1949. године. Национални парк Фрушка гора, проглашен 1960. године, први је национални парк у Србији.

На основу примењених мера институционалне заштите природе током више од шест деценија, површина заштићених подручја у Србији тренутно износи 662.402 ha, односно 7,48 одсто територије Србије.

од заштитом се налази 461 заштићених подручја:

• 5 националних паркова

• 18 паркова природе

• 20 предела изузетних одлика

• 68 резервата природе

• 4 заштићена станишта

• 307 споменика природе

• 37 подручја од културног и историјског значаја која су заштићена на основу ранијег Закона о заштити животне средине и Закона о заштити споменика културе.

Покретање поступка заштите подручја реализује се на основу једногодишњег и средњорочног програма заштите природних добара којег утврђује Завод, предлаже надлежно министарство, а усваја Влада Републике Србије.

Законом о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010-исправка- погледај и чл. 55-59) прописано је да заштиту неког подручја, односно природног добра, могу предложити и покренути и физичка и правна лица. Уколико неко подручје, стабло, објекат геолошког карактера, природњачка збирка, односно све оне категорије природних добара предвиђених Законом, испуњавају критеријуме репрезентативности, очуваности, изворности, и друге нормативно утврђене критеријуме, може се упутити допис Заводу за заштиту природе Србије са предлогом да се утврди основ за покретање поступка законске заштите.

Осим заштићених природних добара, под заштитом државе је 1783 строго заштићених и 860 заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива. Оне су заштићене у складу са Законом о заштити природе, а на основу Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива ("Службени гласник РС", бр. 5/2010 и 47/2011) који садржи листе строго заштићених и заштићених дивљих врста, као и мере заштите. Под одређеним видом заштите налазе се и врсте које могу бити угрожене прекомерном и неконтролисаном експлоатацијом из природе.

Одређени статус заштите имају и међународно значајна подручја, на основу међународних конвенција и међународних програма.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.