Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Резервати природе

На основу Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010“, чл. 29), подручја неизмењених природних одлика са репрезентативним природним екосистемима штите се као строги резервати природе, односно подручја са неизмењеном, или незнатно измењеном природом од нарочитог значаја због одређених карактеристика и природних вредности где, уколико је човек присутан, живи усклађено са природом, као специјални резервати природе. Стручна и научна истраживања у овим заштићеним подручјима врше се на основу дозволе коју издаје Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, и уз присуство управљача. У строгом резервату природе забрањене су привредне и друге активности.

Списак резервата природе можете преузети ОВДЕ

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.