Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Споменици природе

Сходно Закону о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010“), споменик природе је мања неизмењена или делимично измењена природна просторна целина, објекат или појава, физички јасно изражен, препознатљив и/или јединствен репрезентативних обележја, као и људским радом формирана ботаничка вредност од научног, естетског, културног или образовног значаја. Зависно од примарних природних вредности и карактеристика, може бити геолошког, геоморфолошког, спелеолошког, хидролошког и ботаничког карактера.

Списак споменика природе можете преузети ОВДЕ

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.