Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Заштићена станишта

Подручја која обухватају један или више типова природних станишта значајних за очување популација дивљих врста и њихових заједница, штите се као заштићена станишта. На основу Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010“, чл. 32), заштићена станишта успостављају се ради заштите угрожених и ретких типова станишта, екосистема и/или дивљих врста на националном и међународном нивоу, односно омогућавања услова за очување популација дивљих врста, и заштиту крајње угрожених и рањивих врста.

Списак заштићених станишта можете преузети ОВДЕ

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.