Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Национални парк Тара

Национални парк Тара покрива највећи део планине Таре, која се налази на крајњем западу Србије, у лакатастој окуци реке Дрине. Проглашена је за национални парк 1981. године, на површини од 19.200 ha. Подручје Националног парка Тара, заједно са Заовинама и Парком природе „Шарган – Мокра Гора“, чини окосницу будућег резервата биосфере Дрина.

Тара представља високу, знатно скраћену површ високу 1000-1200m, са које се уздижу ретки врхови висине од 1400 до 1600 m, испресецану дубоко уклесаним речним долинама. Поред кањонске долине Дрине са моћним кречњачким одсецима високим и преко 1000m, својом лепотом и дивљином издвајају се и кањони река Раче, Бруснице и Дервенте, и као изузетна атракција, водопади Мали и Велики скакавац на реци Рзав. Међутим, планина Тара нарочито је позната по бујним, густим, аутохтоним четинарским шумама, које је чине најшумовитијом планином Србије и Европе. Од преко 1000 биљних врста колико је ту присутно, око 20 су ендемичног карактера, међу њима и царица свих ендемита Европе, Панчићева оморика (Piceaomorica). Панчићева оморика је реликт терцијара, и балкански ендемит који је преживео велико ледено доба на веома ограниченим рефугијалним стаништима у средњем току реке Дрине, због чега је овај простор јединствен за очување биолошке разноврсности у глобалним размерама. Вегетацију гради 35 шумских и девет ливадских заједница, где су наjзаступљеније мешовите аутохтоне шуме смрче, јеле и букве, а посебну вредност чине реликтне и ендемореликтне заједице оморике, смрче, јеле, црног и белог бора.

Поред изузетног биодиверзитeта флоре, на подручју Таре су и бројна станишта значајне фауне. Као што је Панчићева оморика у биљном, тако је Панчићев скакавац у животињском свету Таре, локални ендемит којем је ово подручје једино станиште. Док Дрину и хладне поточне воде настањују ретке и племените врсте као што су младица и липљан, на подручју Таре се налази око 130 врста птица, као што су црна жуна, планински детлић, лештарка, уралска сова, гаћаста кукумавка, жутарица, мала мухарица, креја лешникара, итд. Међу фауном сисара је посебно значајно присуство медведа, вука, дивокозе, срне, видре, дивље мачке, куне златице, куне белице, итд.

У Националном парку се налазе и бројни остаци културног наслеђа. Обновљени манастир Рача, некрополе надгробних споменика из XIV и XV века у Перућцу и Растишту, драгоцени су део средњовековне српске културне баштине.

Управљач:

ЈП „Национални парк Тара“
Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта
031/865-445, факс 031/863-644

Е-пошта: office@tara.org.rs

www.tara.org.rs

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.