Белоглави суп

Белоглави суп (Gyps fulvus)

Аутор: Братислав Грубач
Година издања: 2014.
Формат: 30 cm, 256 страна

Књига о белоглавом супу (Gyps fulvus), настала је као резултат вишегодишњих библиографских и теренских истраживања аутора о овој врсти, као и другим лешинарима. Посебан допринос овој монографији, у стручном и документационом смислу, дају бројне фотографије, снимљене током разних истраживања од стране више аутора и фотографа. Монографија о белоглавом супу намењена је ширем кругу читалаца, од оних који се специјално баве проучавањем и заштитом птица до љубитеља природе, а са циљем да се у њој прикажу општи преглед ситуације, биологија, проблеми, мере и активности заштите ове врсте, с посебним освртом на подручје Балкана у савременом периоду.