Beloglavi sup

Beloglavi sup (Gyps fulvus)

Autor: Bratislav Grubač
Godina izdanja: 2014.
Format: 30 cm, 256 strana

Knjiga o beloglavom supu (Gyps fulvus), nastala je kao rezultat višegodišnjih bibliografskih i terenskih istraživanja autora o ovoj vrsti, kao i drugim lešinarima. Poseban doprinos ovoj monografiji, u stručnom i dokumentacionom smislu, daju brojne fotografije, snimljene tokom raznih istraživanja od strane više autora i fotografa. Monografija o beloglavom supu namenjena je širem krugu čitalaca, od onih koji se specijalno bave proučavanjem i zaštitom ptica do ljubitelja prirode, a sa ciljem da se u njoj prikažu opšti pregled situacije, biologija, problemi, mere i aktivnosti zaštite ove vrste, s posebnim osvrtom na područje Balkana u savremenom periodu.