септембар 27, 2021

Одржана V Међународна конференција заштићених подручја Динарида

септембар 16, 2021

O инвазивним страним врстама у Србији поводом Светског дана заштите озонског омотача

септембар 16, 2021

Завод спровео мере заштите на једином станишту папрати венерина влас у Србији

септембар 16, 2021

Припрема планова управљања за мрежу Натура 2000

септембар 15, 2021

Студија изводљивости обнове шума у оквиру пројекта „Паркови Саве II“

септембар 6, 2021

Завод за заштиту природе Србије у акцији „Засади дрво“

септембар 3, 2021

Планина Маљен проглашена за Предео изузетних одлика

август 26, 2021

План управљања потенцијалним NATURA 2000 подручјем Долина реке Пчиње

август 23, 2021

О природи и природним реткостима Србије на фестивалу Нишвил

август 12, 2021

Јавна расправа о Предлогу акта о проглашењу заштићеног подручја и Студији заштите „Миоценски спруд Ташмајдан“