Библиотека

Библиотека Завода обухвата стручна, научна и популарна издања, фотографије и видео записе: преко 5.000 књига, 12.800 часописа, 1143 студијe Завода, 998 елабората других установа, преко 20.000 хиљада фотографија, бројне видео записе и остали документациони материјал. Драгоцени део библиотечког фонда је и легат академика Николе К. Пантића, који садржи: 800 књига и 1100 сепарата, углавном геолошке тематике, као и део личне архиве. У фонду се налазе издања на свим заступљенијим светским језицима, од којих нека имају вредност за историју науке.

Сходно делатности Завода и важећим прописима, документација Завода је доступна најширој јавности. Увид у стручне и научне податке које се налазе у документацији Завода може се остварити у библиотеци Завода.

Услови коришћења библиотечког фонда

Сав библиотечки материјал је у потпуности доступан свим заинтересованим лицима. Коришћење је бесплатно, с тим да се библиотечка грађа може користити искључиво у библиотечкој читаоници.

За коришћење документације, потребно је библиотекару предати попуњени образац захтева за коришћење библиотеке. Он може бити послат електронским путем, односно попуњен приликом коришћења услуге библиотеке.

Радно време библиотеке за кориснике ван Завода је од 8:30 до 14:30 часова.

За коришћење библиотечке документације претходно се јавите, односно пошаљите захтев библиотекару:
Марија Марковић, +381 11 2093812
marija.markovic@zzps.rs

image[3]

Образац за пријаву

Молимо Вас да попуните следећи приступни образац ради коришћења библиотеке: