Часопис „Заштита природе“

Завод за заштиту природе Србије од оснивања 1948. до данас издаје годишњи национални научно-стручни часопис. Проблематика обухвата широк спектар научних области и дисциплина које проучавају еколошке феномене заштите природе и животне средине. Часопис је отворен за стручне и научне радове аутора из земље и иностранства. Часпопис је, поред научно-стручне јавности, доступан свима заинтересованима у просторијама библиотеке у седишту Завода у Београду и у просторијама Канцеларије Завода у Нишу.