Centralni registar zaštićenih prirodnih dobara

Zaštićena prirodna dobra upisuju se u registar zaštićenih prirodnih dobara.

Registar zaštićenih prirodnih dobara predstavlja elektronsku bazu podataka o zaštićenim područjima, područjima pod prethodnom zaštitom, zaštićenim vrstama i pokretnim zaštićenim prirodnim dokumentima i vodi se kao centralni i pokrajinski.

Zavod za zaštitu prirode Srbije vodi Centralni registar zaštićenih prirodnih dobara (Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja registra zaštićenih prirodnih dobara, „Službeni glasnik RS“, br. 81/2010) kontinuirano od svog osnivanja.

Zakonom o zaštiti spomenika kulture i prirodnih retkosti („Službeni glasnik NRS“ 54/1948) propisana je obaveza Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje prirodnih retkosti Narodne Republike Srbije u Beogradu da vodi centralnu kartoteku prirodnih retkosti na teritoriji Narodne Republike Srbije. Strogi prirodni rezervat „Ostrozub“ koji se nalazi na teritoriji grada Leskovca i opštine Crna Trava zaštićen je 27. marta 1948. godine i prva je prirodna retkost upisana ovu javnu knjigu.
Od tada se u Centralni registar zaštićenih prirodnih dobara unose i redovno ažuriraju podaci o zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji Republike Srbije.
ZasticenaDobra202304