Crvena knjiga dnevnih leptira Srbije

U izdanju Zavoda je 2003. godine objavljena i druga Crvena knjiga – Crvena knjiga dnevnih leptira Srbije – Lepidoptera: Hesperioidea i Papilionoidea, autora dr Predraga Jakšića. Autor je prihvatio međunarodnu IUCN klasifikaciju kategorija ugroženosti, na osnovu kojih je od 192 vrste dnevnih leptira Srbije u knjizi izdvojio i analizirao 57 vrsta leptira koje predstavljaju 34% faune leptira Srbije. Među ovim vrstama, jedna ima status iščezle vrste, 22 su ugrožene, 24 ranjive, 7 imaju status retkih vrsta i 3 koje nisu ugrožene. Pored iščezlog fruškogorskog belca, među najugroženijim su i Alpijska hisperida, lastin repak, čipkasti belac, Staroplaninska i Prokletijska erebija, Apolonov leptir, zanovetak, mali i modri prelivac, mrki šarenac i Inova sedefica.

Autor: dr Predrag Jakšić
Godina izdanja: 2003.
Format: 30 cm, 198 strana