Црвена књига фауне Србије II Гмизавци
The Red Book of Fauna of Serbia II - Reptiles

2015. године изашла је и друга црвена књига кичмењачке фауне, а то је Црвена књига фауне II – Гмизавци, у којој је приказан статус за 16 врста корњача, гуштера и змија (3 врсте корњача - барска, Грчка и шумска корњача, 7 врста гуштера - Кочијев гекон, кратконоги гуштер, љускави гуштер, шумски гуштер, јужни зидни гуштер, степски гуштер, планински гуштер и 6 врста змија – степски смук, четворопруги смук, шилац, поскок, шарка и шарган), што представља око 75% од укупно регистроване 24 врсте гмизаваца у Србији. Структура публикације је иста као и за црвену књигу водоземаца, и у њеној изради је такође учествовало 11 аутора и 3 уредника. Књига синтетизује свеобухватне информације, од општих одлика гмизаваца Србије и њиховог диверзитета у Србији и на Балкану, преко описа биологије и екологије појединачних врста издвојених по критеријумима угрожености, до степена угрожености станишта, фактора угрожавања и мера њихове заштите.

Уредници : др Љиљана Томовић, др Милош Калезић, др Георг Џукић
Аутори: мр Растко Ајтић, др Соња Ђорђевић, др Георг Џукић, мр Данко Јовић, др Милош Калезић, др Имре Кризманић, др Ненад Лабус, др Дмитар Лакушић, др Катарина Љубисављевић, др Љиљана Томовић, др Александар Урошевић
Суиздавач: Биолошки факултет Универзитета у Београду
Година издања: 2015.
Формат: 29 cm, 265 страна, писана двојезично, на српском и енглеском језику.