Crvena knjiga faune Srbije II Gmizavci
The Red Book of Fauna of Serbia II - Reptiles

2015. godine izašla je i druga crvena knjiga kičmenjačke faune, a to je Crvena knjiga faune II – Gmizavci, u kojoj je prikazan status za 16 vrsta kornjača, guštera i zmija (3 vrste kornjača - barska, Grčka i šumska kornjača, 7 vrsta guštera - Kočijev gekon, kratkonogi gušter, ljuskavi gušter, šumski gušter, južni zidni gušter, stepski gušter, planinski gušter i 6 vrsta zmija – stepski smuk, četvoroprugi smuk, šilac, poskok, šarka i šargan), što predstavlja oko 75% od ukupno registrovane 24 vrste gmizavaca u Srbiji. Struktura publikacije je ista kao i za crvenu knjigu vodozemaca, i u njenoj izradi je takođe učestvovalo 11 autora i 3 urednika. Knjiga sintetizuje sveobuhvatne informacije, od opštih odlika gmizavaca Srbije i njihovog diverziteta u Srbiji i na Balkanu, preko opisa biologije i ekologije pojedinačnih vrsta izdvojenih po kriterijumima ugroženosti, do stepena ugroženosti staništa, faktora ugrožavanja i mera njihove zaštite.

Urednici : dr Ljiljana Tomović, dr Miloš Kalezić, dr Georg Džukić
Autori: mr Rastko Ajtić, dr Sonja Đorđević, dr Georg Džukić, mr Danko Jović, dr Miloš Kalezić, dr Imre Krizmanić, dr Nenad Labus, dr Dmitar Lakušić, dr Katarina Ljubisavljević, dr Ljiljana Tomović, dr Aleksandar Urošević
Suizdavač: Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Godina izdanja: 2015.
Format: 29 cm, 265 strana, pisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.