Црвена књига фауне Србије Правокрилци

Црвена књига фауне Србије IV Правокрилци
Red Data Book of Fauna of Serbia IV- ORTHOPTERA

Уредник: проф. др Милица Павков Хрвојевић
Аутори: Драган Павићевић, др Иво Караман, др Младен Хорватовић
Суиздавач: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Департман за биологију и екологију Година издања: 2018.
Формат: 29 cm, 246 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Mонографијa је урађена у циљу да укаже на неопходност свеобухватне заштите најугроженијих врста правокрилаца на територији Републике Србије, будући да су ови инсекти често ограничене дистрибуције и тесно везани за одређени тип станишта и да je њихова заштита могућа само уз трајну заштиту станишта која насељавају. Аутори су на основу вишедеценијских теренских истраживања широм Србије и литературних података у књизи приказали 35 таксона, за које сматрају да су потенцијално угрожени или на ивици потпуног нестанка из фауне Србије. У питању је око 18% правокрилне фауне Србије.