Crvena knjiga faune Srbije Pravokrilci

Crvena knjiga faune Srbije IV Pravokrilci
Red Data Book of Fauna of Serbia IV- ORTHOPTERA

Urednik: prof. dr Milica Pavkov Hrvojević
Autori: Dragan Pavićević, dr Ivo Karaman, dr Mladen Horvatović
Suizdavač: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Departman za biologiju i ekologiju Godina izdanja: 2018.
Format: 29 cm, 246 strana, knjiga je pisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.

Monografija je urađena u cilju da ukaže na neophodnost sveobuhvatne zaštite najugroženijih vrsta pravokrilaca na teritoriji Republike Srbije, budući da su ovi insekti često ograničene distribucije i tesno vezani za određeni tip staništa i da je njihova zaštita moguća samo uz trajnu zaštitu staništa koja naseljavaju. Autori su na osnovu višedecenijskih terenskih istraživanja širom Srbije i literaturnih podataka u knjizi prikazali 35 taksona, za koje smatraju da su potencijalno ugroženi ili na ivici potpunog nestanka iz faune Srbije. U pitanju je oko 18% pravokrilne faune Srbije.