Црвена књига фауне Србије IV -Правокрилци
Red Data Book of Fauna of Serbia IV- ORTHOPTERA

Крајем 2018. године изашла је Црвена књига фауне Србије IV Правокрилци чији су аутори Драган Павићевић, др Иво Караман и др Младен Хорватовић. У публикацији је, као и у осталим објављеним црвеним књигама, описан значај црвених књига и категорија и критеријума угрожености по IUCN-у, а дат је и приказ општих одлика и диверзитета правокрилаца Балканског полуострва, историјата истраживања правокрилаца у Србији, њихових станишта, фактора угрожавања и мера заштите. Дат је преглед 45 угрожених таксона правокрилаца у фауни Србије, међу којима су и једна регионално изумрла врста Bradyporus (Callimenus) macrogaster longicollis, 4 критично угрожене (као што је Панчићев скакавац), 3 угрожене и 27 рањивих врста и 10 врста које имају статус готово угрожених врста. Циљ монографије је да се укаже на неопходност свеобухватне заштите најугроженијих врста правокрилаца у нашој земљи. Како су ови инсекти често ограничене дистрибуције и уско везани за одређени тип станишта, њихова заштита могућа је само уз трајну заштиту станишта која насељавају.

Уредник: др Милица Павков Хрвојевић
Аутори: Драган Павићевић, др Иво Караман, др Младен Хорватовић
Суиздавач: Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију
Година издања: 2018.
Формат: 29 cm, 246 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.