Crvena knjiga faune Srbije IV -Pravokrilci
Red Data Book of Fauna of Serbia IV- ORTHOPTERA

Krajem 2018. godine izašla je Crvena knjiga faune Srbije IV Pravokrilci čiji su autori Dragan Pavićević, dr Ivo Karaman i dr Mladen Horvatović. U publikaciji je, kao i u ostalim objavljenim crvenim knjigama, opisan značaj crvenih knjiga i kategorija i kriterijuma ugroženosti po IUCN-u, a dat je i prikaz opštih odlika i diverziteta pravokrilaca Balkanskog poluostrva, istorijata istraživanja pravokrilaca u Srbiji, njihovih staništa, faktora ugrožavanja i mera zaštite. Dat je pregled 45 ugroženih taksona pravokrilaca u fauni Srbije, među kojima su i jedna regionalno izumrla vrsta Bradyporus (Callimenus) macrogaster longicollis, 4 kritično ugrožene (kao što je Pančićev skakavac), 3 ugrožene i 27 ranjivih vrsta i 10 vrsta koje imaju status gotovo ugroženih vrsta. Cilj monografije je da se ukaže na neophodnost sveobuhvatne zaštite najugroženijih vrsta pravokrilaca u našoj zemlji. Kako su ovi insekti često ograničene distribucije i usko vezani za određeni tip staništa, njihova zaštita moguća je samo uz trajnu zaštitu staništa koja naseljavaju.

Urednik: dr Milica Pavkov Hrvojević
Autori: Dragan Pavićević, dr Ivo Karaman, dr Mladen Horvatović
Suizdavač: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Departman za biologiju i ekologiju
Godina izdanja: 2018.
Format: 29 cm, 246 strana, knjiga je pisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.