Црвена књига фауне Србије III Птице
Red Book of Fauna of Serbia III - BIRDS

Црвенa књига фауне Србије III – Птице из 2018. године резултат је рада 36 аутора и 7 уредника који су имали задатак да прикупе, анализирају, протумаче и у извештаје о ризику од ишчезавања сажму и преточе готово несагледиву количину података и знања о птицама Србије, које су током скоро три века прикупљали природњаци и научници различитих професија. У овој монографији су дате информације о значају црвених књига и историјском прегледу истраживања птица Србије, о њиховим општим одликама, угрожености и разноврсности, изворима и структури података за процену ризика од ишчезавања као и процену угрожености птица у Србији, о њиховим стаништима, факторима угрожавања и мерама заштите. Дат је и преглед угрожених гнездећих и негнездећих популација заснован на бази података са више од 312.000 налаза које су прикупили сами аутори и бројни познаваоци птица. Укупно су обухваћена 352 поуздано забележена таксона у Србији до 2016. године, процењен је ризик од ишчезавања гнездећих популација 255 врста и негнездећих популација свих врста. У групи гнездећих популација, у статусу регионално ишчезлих таксона идентификовано је 14 врста, 15 критично угрожених, и по 22 угрожене и рањиве. У групи негнездећих популација, у статусу регионално ишчезлог таксона идентификована је једна врста, 4 критично угрожених, 14 угрожених и 17 рањивих врста. Циљ израде Црвене књиге птица Србије био је да се створи поуздан инструмент који би чинио научну и стручну основу за заштиту и очување дивљих птица наше земље.

Уредници: Димитрије Радишић, Воислав Васић, Слободан Пузовић, Милан Ружић, Марко Шћибан, Братислав Грубач, Анте Вујић Аутори: Димитрије Радишић, Слободан Пузовић, Воислав Васић, Марко Шћибан, Милан Ружић, Братислав Грубач, Анте Вујић, Саша Рајков, Радислав Мирић, Драженко Рајковић, Милош Радаковић, Марко Туцаков, Урош Пантовић, Ото Секереш, Атила Агоштон, Далиборка Станковић, Горан Секулић, Иван Ђорђевић, Марко Раковић, Никола Стојнић, Јожеф Гергељ, Никола Матовић, Никола Станојевић, Миливој Вучановић, Дејан Ђапић, Иштван Балог, Давид Грабовац, Иван Меденица, Брано Рудић, Драган Симић, Стефан Скорић, Драган Гачић, Милица Радановић, Сандра Јовановић, Мирослав Врачарић, Ана Вулетић
Суиздавач: Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију, Друштво за заштиту и проучавање птица Србије
Година издања: 2018.
Формат: 28 cm, 552 стране, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.