Crvena knjiga faune Srbije III Ptice
Red Book of Fauna of Serbia III - BIRDS

Crvena knjiga faune Srbije III – Ptice iz 2018. godine rezultat je rada 36 autora i 7 urednika koji su imali zadatak da prikupe, analiziraju, protumače i u izveštaje o riziku od iščezavanja sažmu i pretoče gotovo nesagledivu količinu podataka i znanja o pticama Srbije, koje su tokom skoro tri veka prikupljali prirodnjaci i naučnici različitih profesija. U ovoj monografiji su date informacije o značaju crvenih knjiga i istorijskom pregledu istraživanja ptica Srbije, o njihovim opštim odlikama, ugroženosti i raznovrsnosti, izvorima i strukturi podataka za procenu rizika od iščezavanja kao i procenu ugroženosti ptica u Srbiji, o njihovim staništima, faktorima ugrožavanja i merama zaštite. Dat je i pregled ugroženih gnezdećih i negnezdećih populacija zasnovan na bazi podataka sa više od 312.000 nalaza koje su prikupili sami autori i brojni poznavaoci ptica. Ukupno su obuhvaćena 352 pouzdano zabeležena taksona u Srbiji do 2016. godine, procenjen je rizik od iščezavanja gnezdećih populacija 255 vrsta i negnezdećih populacija svih vrsta. U grupi gnezdećih populacija, u statusu regionalno iščezlih taksona identifikovano je 14 vrsta, 15 kritično ugroženih, i po 22 ugrožene i ranjive. U grupi negnezdećih populacija, u statusu regionalno iščezlog taksona identifikovana je jedna vrsta, 4 kritično ugroženih, 14 ugroženih i 17 ranjivih vrsta. Cilj izrade Crvene knjige ptica Srbije bio je da se stvori pouzdan instrument koji bi činio naučnu i stručnu osnovu za zaštitu i očuvanje divljih ptica naše zemlje.

Urednici: Dimitrije Radišić, Voislav Vasić, Slobodan Puzović, Milan Ružić, Marko Šćiban, Bratislav Grubač, Ante Vujić Autori: Dimitrije Radišić, Slobodan Puzović, Voislav Vasić, Marko Šćiban, Milan Ružić, Bratislav Grubač, Ante Vujić, Saša Rajkov, Radislav Mirić, Draženko Rajković, Miloš Radaković, Marko Tucakov, Uroš Pantović, Oto Sekereš, Atila Agošton, Daliborka Stanković, Goran Sekulić, Ivan Đorđević, Marko Raković, Nikola Stojnić, Jožef Gergelj, Nikola Matović, Nikola Stanojević, Milivoj Vučanović, Dejan Đapić, Ištvan Balog, David Grabovac, Ivan Medenica, Brano Rudić, Dragan Simić, Stefan Skorić, Dragan Gačić, Milica Radanović, Sandra Jovanović, Miroslav Vračarić, Ana Vuletić
Suizdavač: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Departman za biologiju i ekologiju, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije
Godina izdanja: 2018.
Format: 28 cm, 552 strane, knjiga je pisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.