Црвена књига фауне Србије I Водоземци

Након 12 годинa од изласка Црвене књиге дневних лептира, 2015. године су објављене прве две црвене књиге кичмењачке фауне. Прва је Црвена књига фауне I – Водоземци, настала као резултат вишедеценијског теренског и трогодишњег кабинетског рада тима батрахолога Србије. У изради публикације је учествовало 11 аутора, а за уреднике су потписани др Милош Калезић, др Љиљана Томовић и др Георг Џукић. У књизи је процењен статус за 10 врста водоземаца (пет врста репатих водоземаца – црни даждевњак, планински мрмољак, обични велики мрмољак, подунавски велики мрмољак и Бурешов дугоноги велики мрмољак и пет врста безрепих водоземаца – обична чешњарка, Сиријска чешњарка, мала зелена жаба, грчка жаба и жаба травњача), које представљају 47% фауне водоземаца у Србији у односу на укупно евидентирану 21 врсту. Садржи и детаљне информације о значењу и значају црвених књига, опште одлике и диверзитет водоземаца Балканског полуострва и Србије, а приказани су и принцип рада и структура података коришћених за црвену књигу, станишта водоземаца, процена угрожености, фактори угрожавања и мере њихове заштите.

Уредници : др Милош Калезић, др Љиљана Томовић, др Георг Џукић
Аутори: мр Растко Ајтић, др Георг Џукић, мр Данко Јовић, др Милош Калезић, др Имре Кризманић, др Ненад Лабус, др Дмитар Лакушић, др Катарина Љубисављевић, др Љиљана Томовић, др Александар Урошевић, др Тања Вуков
Година издања: 2015.
Суиздавач: Биолошки факултет Универзитета у Београду
Формат: 29 cm, 207 страна, писана двојезично, на српском и енглеском језику.