Crvena knjiga faune Srbije I Vodozemci

Nakon 12 godina od izlaska Crvene knjige dnevnih leptira, 2015. godine su objavljene prve dve crvene knjige kičmenjačke faune. Prva je Crvena knjiga faune I – Vodozemci, nastala kao rezultat višedecenijskog terenskog i trogodišnjeg kabinetskog rada tima batrahologa Srbije. U izradi publikacije je učestvovalo 11 autora, a za urednike su potpisani dr Miloš Kalezić, dr Ljiljana Tomović i dr Georg Džukić. U knjizi je procenjen status za 10 vrsta vodozemaca (pet vrsta repatih vodozemaca – crni daždevnjak, planinski mrmoljak, obični veliki mrmoljak, podunavski veliki mrmoljak i Burešov dugonogi veliki mrmoljak i pet vrsta bezrepih vodozemaca – obična češnjarka, Sirijska češnjarka, mala zelena žaba, grčka žaba i žaba travnjača), koje predstavljaju 47% faune vodozemaca u Srbiji u odnosu na ukupno evidentiranu 21 vrstu. Sadrži i detaljne informacije o značenju i značaju crvenih knjiga, opšte odlike i diverzitet vodozemaca Balkanskog poluostrva i Srbije, a prikazani su i princip rada i struktura podataka korišćenih za crvenu knjigu, staništa vodozemaca, procena ugroženosti, faktori ugrožavanja i mere njihove zaštite.

Urednici : dr Miloš Kalezić, dr Ljiljana Tomović, dr Georg Džukić
Autori: mr Rastko Ajtić, dr Georg Džukić, mr Danko Jović, dr Miloš Kalezić, dr Imre Krizmanić, dr Nenad Labus, dr Dmitar Lakušić, dr Katarina Ljubisavljević, dr Ljiljana Tomović, dr Aleksandar Urošević, dr Tanja Vukov
Godina izdanja: 2015.
Suizdavač: Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Format: 29 cm, 207 strana, pisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.