Црвена књига флоре Србије

Прва Црвена књига је Црвена књига флоре Србије 1 – ишчезли и крајње угрожени таксони. Објављена је 1999. године и резултат је вишегодишњег рада и искуства 30 ботаничара из Србије. Ова монографија се односи на биљне врсте које су на граници опстанка у нашој земљи и којима прети опасност од ишчезавања. У публикацији је дат статус 171 угроженог биљног таксона (врста и подврста), што чини око 5% укупне флоре Србије, приказано је стање њихових популација, места налаза, значај таксона, узроци њиховог ишчезавања и угрожености и предлог мера заштите. У односу на укупан број ишчезлих и крајње угрожених таксона, 4 таксона је неповратно изгубљено из светског генофонда, јер су представљали ендемичне врсте чији се ареал налазио само на територији Србије (крагујевачки слез, врањски слез, безчекињаста удовичица и моравски орашак), док 46 таксона више не живи у Србији, али се и даље могу наћи у суседним државама или у ex situ условима као што су ботаничке баште. Крајње је угрожено 121 врста и постоји опасност да са великом вероватноћом у блиској будућности нестану са наших простора или из света ако им се не посвети одговарајућа пажња у смислу заштите, очувања и унапређења њихових популација у природи.

Уредник: др Владимир Стевановић
Издавачи: Министарство заштите природних богатстава и животне средине Србије, Биолошки факултет Универзитета у Београду
Година издања: 1999.
Формат: 28 cm, 566 страна