Crvena knjiga flore Srbije

Prva Crvena knjiga je Crvena knjiga flore Srbije 1 – iščezli i krajnje ugroženi taksoni. Objavljena je 1999. godine i rezultat je višegodišnjeg rada i iskustva 30 botaničara iz Srbije. Ova monografija se odnosi na biljne vrste koje su na granici opstanka u našoj zemlji i kojima preti opasnost od iščezavanja. U publikaciji je dat status 171 ugroženog biljnog taksona (vrsta i podvrsta), što čini oko 5% ukupne flore Srbije, prikazano je stanje njihovih populacija, mesta nalaza, značaj taksona, uzroci njihovog iščezavanja i ugroženosti i predlog mera zaštite. U odnosu na ukupan broj iščezlih i krajnje ugroženih taksona, 4 taksona je nepovratno izgubljeno iz svetskog genofonda, jer su predstavljali endemične vrste čiji se areal nalazio samo na teritoriji Srbije (kragujevački slez, vranjski slez, bezčekinjasta udovičica i moravski orašak), dok 46 taksona više ne živi u Srbiji, ali se i dalje mogu naći u susednim državama ili u ex situ uslovima kao što su botaničke bašte. Krajnje je ugroženo 121 vrsta i postoji opasnost da sa velikom verovatnoćom u bliskoj budućnosti nestanu sa naših prostora ili iz sveta ako im se ne posveti odgovarajuća pažnja u smislu zaštite, očuvanja i unapređenja njihovih populacija u prirodi.

Urednik: dr Vladimir Stevanović
Izdavači: Ministarstvo zaštite prirodnih bogatstava i životne sredine Srbije, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Godina izdanja: 1999.
Format: 28 cm, 566 strana