Црвене књиге

Црвене књиге представљају научну базу података о врстама које су изложене опасности од изумирања. Задатак црвених књига јесте да се стручним аргументима и прикупљеним научним методама истакне потреба очувања угрожених врста, укаже на недостатке у постојећем систему заштите и предложе решења којима би се могло побољшати стање или бар успорити негативни процеси. У Србији је до сада објављено шест црвених књига, и то прва пре 20 година о биљкама, а затим из света фауне о дневним лептирима, водоземцима, гмизавцима, птицама и правокрилцима.
Crvena knjiga flore Srbije
Crvena knjiga dnevnih leptira Srbije
Crvena knjiga faune Srbije Vodozemci
Crvena knjiga faune Srbije Gmizavci
Crvena knjiga faune Srbije Ptice
Crvena knjiga faune Srbije Pravokrilci