Crvene knjige

Crvene knjige predstavljaju naučnu bazu podataka o vrstama koje su izložene opasnosti od izumiranja. Zadatak crvenih knjiga jeste da se stručnim argumentima i prikupljenim naučnim metodama istakne potreba očuvanja ugroženih vrsta, ukaže na nedostatke u postojećem sistemu zaštite i predlože rešenja kojima bi se moglo poboljšati stanje ili bar usporiti negativni procesi. U Srbiji je do sada objavljeno šest crvenih knjiga, i to prva pre 20 godina o biljkama, a zatim iz sveta faune o dnevnim leptirima, vodozemcima, gmizavcima, pticama i pravokrilcima.
Crvena knjiga flore Srbije
Crvena knjiga dnevnih leptira Srbije
Crvena knjiga faune Srbije Vodozemci
Crvena knjiga faune Srbije Gmizavci
Crvena knjiga faune Srbije Ptice
Crvena knjiga faune Srbije Pravokrilci