Oktobar

pon12okt1:00 pre12:00 poObeležavanje 4. Međunarodnog dana predela u Srbiji

Opis događaja

Ministarstvo zaštite životne sredine, u saradnji sa JP ''Nacionalni park Đerdap'' , Zavodom za zaštitu prirode Srbije i Šumarskim fakultetom, obeležiće Četvrti međunarodni dan predela u Srbiji, u ponedeljak 12. oktobra 2020. godine u 10 časova u upravnoj zgradi JP ''NP Đerdap'', koji je domaćin ovogodišnjeg događaja. Republika Srbija je potpisala i ratifikovala Evropsku konvenciju o predelu (EKP) 2011.  i na taj način pridružila velikom broju zemalja (39) članica Saveta Evrope, koje su pokazale brigu o održivom razvoju i prepoznale predeo kao suštinski faktor u uspostavljanju ravnoteže između očuvanja prirodnog i kulturnog nasleđa, kao izraza evropskog identiteta i raznolikosti. Ovogodišnja tema Dana predela posvećena je primeni Evropske konvencije o predelu u sektorske politike, tako da će predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Nacionalnog parka Đerdap, Zavoda za zaštitu prirode i Šumarskog fakulteta, prikazati dosadašnji napredak u  planiranju i uređenju predela, a posebno njihovoj integraciji u prostorno plansku dokumentaciju i različite sektorske strategije i politike.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *