Програми за студенте


Програми за студенте реализују се кроз:

- Тематска предавања,
- Презентације и радионице о заштити природе у просторијама Завода
- Гостовање стручних сарадника Завода на предавањима о заштити природе на факултетима
- Учешће стручних сарадника Завода у студентским еко-истраживачким камповима и теренској настави
- Реализација стручне праксе студената у Заводу за заштиту природе Србије
- Учешће студената у акцијама заштите природе које реализује Завод за заштиту природе Србије у сарадњи са организацијама цивилног сектора
- Тематске трибине, дискусионе групе и округле столове
- Учешће студената у промотивним активностима Завода на фестивалима, сајмовима и сл.


Највећи број програма реализује се за студенте Биолошког, Шумарског, Географског, Фармацеутског и Факултета безбедности Универзитета у Београду, као и Факултета за примењену екологију ФУТУРА.