Programi za studente


Programi za studente realizuju se kroz:

- Tematska predavanja,
- Prezentacije i radionice o zaštiti prirode u prostorijama Zavoda
- Gostovanje stručnih saradnika Zavoda na predavanjima o zaštiti prirode na fakultetima
- Učešće stručnih saradnika Zavoda u studentskim eko-istraživačkim kampovima i terenskoj nastavi
- Realizacija stručne prakse studenata u Zavodu za zaštitu prirode Srbije
- Učešće studenata u akcijama zaštite prirode koje realizuje Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa organizacijama civilnog sektora
- Tematske tribine, diskusione grupe i okrugle stolove
- Učešće studenata u promotivnim aktivnostima Zavoda na festivalima, sajmovima i sl.


Najveći broj programa realizuje se za studente Biološkog, Šumarskog, Geografskog, Farmaceutskog i Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, kao i Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA.