ФОТО КОНКУРС ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ


Сходно својој основној делатности, а у циљу промоције природе, природних добара и заштите природе Србије, Завод за заштиту природе Србије, 2014. године, покренуо је стални фото-конкурс на тему: ПРИРОДА СРБИЈЕ.

Годишњи победници фотоконкурса Завода за 2014. годину
Фотографије за годишњу награду 2014., ужи избор


Годишњи победници фотоконкурса Завода за 2015. годину
Фотографије за годишњу награду 2015., ужи избор


Годишњи победници фотоконкурса Завода за 2016. годину
Фотографије за годишњу награду 2016., ужи избор