Међународно значајна подручја за птице – ИБА подручја

Важна подручја за птице и биодиверзитет (Important Bird Areas, IBAs) су:

• места од међународног значаја за очување птица и биодиверзитета,
• призната широм света као практични алати за очување,
• различита подручја погодна за практичне активности очувања врста и њихових станишта,
• идентификована коришћењем чврстих, стандардизованих критеријума,
• места која заједно чине део ширег интегралног приступа очувању и одрживом кориштењу природног окружења.

Организација која прописује критеријуме и води централну базу података о међународно значајним подручјима за птице је BirdLife International https://www.birdlife.org/. BirdLife International чини глобално партнерство организација цивилног друштва која се баве очувањем и које теже очувању птица, њихових станишта и глобалног биодиверзитета, радећи са људима на одрживости у кориштењу природних ресурса. Одређена ИБА подручја представљају и један од критеријума за установљавање еколошки значајних подручја и еколошких коридора еколошке мреже Србије.

Прва фаза ИБА програма у Србији је реализована крајем 1980-их година и тада је идентификовано укупно 57 ИБА подручја у границама СФРЈ, на површини од 180.300 ha, што је представљало око 1,4% територије некадашње државе. Од тог броја, 16 подручја се налазило у Србији. Друга номинација и ревизија ИБА концепта је реализована деведесетих година XX века, када је Завод за заштиту природе Србије званично преузео координацију. У том периоду, од укупно 57 предложених подручја, критеријуме је задовољило 35 подручја. У трећој фази ИБА програма 2009. године, у Србији су критеријуме задовољила 43 подручја чија је укупна површина 1.263.662 ha или 14.29% територије Србије http://datazone.birdlife.org/country/serbia/ibas.
Пузовић, С., Секулић, Г., Стојнић, Н., Грубач, Б. & Туцаков, М. (2009): Значајна подручја за птице у Србији. Министарство животне средине и просторног планирања, Завод за заштиту природе Србије, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, Београд.

Међународно значајна подручја за птице - ИБА подручја у Србији су:
Bocni-meni----Biodiverzitet--ИБА-09-06-2019-2

Преглед ИБА подручја на простору Републике Србије

IBA
Остала значајна подручја за очување птица и њихових станишта у Србији, а која нису испунила критеријуме BirdLife International су:
44. Ресавска клисура
45. Злотска клисура
46. Ртањ
47. Јерма

Садашњи партнер BirdLife International у Србији је Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, које уређује и припрема нову номинацију ИБА.