Međunarodno značajna područja za ptice – IBA područja

Važna područja za ptice i biodiverzitet (Important Bird Areas, IBAs) su:

• mesta od međunarodnog značaja za očuvanje ptica i biodiverziteta,
• priznata širom sveta kao praktični alati za očuvanje,
• različita područja pogodna za praktične aktivnosti očuvanja vrsta i njihovih staništa,
• identifikovana korišćenjem čvrstih, standardizovanih kriterijuma,
• mesta koja zajedno čine deo šireg integralnog pristupa očuvanju i održivom korištenju prirodnog okruženja.

Organizacija koja propisuje kriterijume i vodi centralnu bazu podataka o međunarodno značajnim područjima za ptice je BirdLife International https://www.birdlife.org/. BirdLife International čini globalno partnerstvo organizacija civilnog društva koja se bave očuvanjem i koje teže očuvanju ptica, njihovih staništa i globalnog biodiverziteta, radeći sa ljudima na održivosti u korištenju prirodnih resursa. Određena IBA područja predstavljaju i jedan od kriterijuma za ustanovljavanje ekološki značajnih područja i ekoloških koridora ekološke mreže Srbije.

Prva faza IBA programa u Srbiji je realizovana krajem 1980-ih godina i tada je identifikovano ukupno 57 IBA područja u granicama SFRJ, na površini od 180.300 ha, što je predstavljalo oko 1,4% teritorije nekadašnje države. Od tog broja, 16 područja se nalazilo u Srbiji. Druga nominacija i revizija IBA koncepta je realizovana devedesetih godina XX veka, kada je Zavod za zaštitu prirode Srbije zvanično preuzeo koordinaciju. U tom periodu, od ukupno 57 predloženih područja, kriterijume je zadovoljilo 35 područja. U trećoj fazi IBA programa 2009. godine, u Srbiji su kriterijume zadovoljila 43 područja čija je ukupna površina 1.263.662 ha ili 14.29% teritorije Srbije http://datazone.birdlife.org/country/serbia/ibas.
Puzović, S., Sekulić, G., Stojnić, N., Grubač, B. & Tucakov, M. (2009): Značajna područja za ptice u Srbiji. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Beograd.

Međunarodno značajna područja za ptice - IBA područja u Srbiji su:
Bocni-meni----Biodiverzitet--IBA-09-06-2019-2

Pregled IBA područja na prostoru Republike Srbije

IBA
Ostala značajna područja za očuvanje ptica i njihovih staništa u Srbiji, a koja nisu ispunila kriterijume BirdLife International su:
44. Resavska klisura
45. Zlotska klisura
46. Rtanj
47. Jerma

Sadašnji partner BirdLife International u Srbiji je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, koje uređuje i priprema novu nominaciju IBA.