Međunarodno značajna područja za biljke – IPA područja

U okviru Globalne strategije očuvanja biljaka (Global Strategy for Plant Conservartion) https://www.cbd.int/gspc/, usvojen je tzv. „IPA program“ koji predstavlja sredstvo u identifikaciji i zaštiti najznačajnijih lokaliteta divlje flore i staništa Evrope. Određena međunarodno značajna područja za biljke (Important Plant Areas, IPAs) predstavljaju i jedan od kriterijuma za ustanovljavanje ekološki značajnih područja i ekoloških koridora ekološke mreže Srbije.

IPA područja su prirodni ili poluprirodni ekosistemi koji pokazuju izuzetno botaničko bogastvo ili sadrže veliki broj retkih, ugroženih i endemičnih vrsta ili vegetacije visokog botaničkog značaja. U Srbiji je izdvojeno 61 IPA područje ukupne površine 743.525,72 ha koja zauzimaju oko 8% teritorije Srbije. Oko 40% od ukupne površine IPA područja u Srbiji pokriveno je šumom, uglavnom lišćara, dok poluprirodna travna staništa pokrivaju skoro 30%. Ujedno, ova prirodna i poluprirodna staništa karakteriše veliki broj nacionalnih i balkanskih endemičnih vrsta (Stevanović, V. & Šinžar-Sekulić, J. (2009): Serbia. In: E.A. Radford and B. Odé (Eds): Conserving Important Plant Areas: investing in the Green Gold of South East Europe. Plantlife International, Salisbury, pp 63-68.).

Ukupna površina IPA područja u Srbiji unutar zaštićenih područja je 64,08%, a izvan zaštićenih područja 267.106,12 ha (35,92%). Bez teritorije AP Vojvodine, ukupna površina IPA područja je 597440,44 ha, od čega je u zaštićenim 356.546,72 ha (59,68%) a površina izvan zaštićenih područja 240.893,72 ha (40,32%). Na teritoriji AP Vojvodine se nalaze IPA područja ukupne površine od 146.085,28 ha, pri čemu se 119.872,88 ha (82,06%) nalazi u zaštićenim područjima, dok je izvan 26.212,40 ha (17,94%).

Pregled IPA područja na prostoru Republike Srbije

IPA
Više o učešću Srbije u okviru Globalne strategije očuvanja biljaka i o publikaciji Conserving Important Plant Areas: investing in the Green Gold of South East Europe na:
https://www.cbd.int/countries/?country=rs
https://www.plantlife.org.uk/application/files/1114/8155/8367/IPAa_SEE_report_web.pdf