Изложбена поставка „Заштита природе у Србији“Преласком у ново седиште Завода за заштиту природе Србије на Новом Београду 2004. године, остварене су просторне претпоставке да се уреди изложбена поставка која ће бити доступна свим заинтересованим грађанима да боље упознају вредности, карактеристике природе наше земље и активности које се спроводе у заштити и очувању наше природне баштине.

Обиласком сталне изложбене поставке „Заштита природе у Србији“, може се сазнати:

− који типови екосистема одликују природу наше земље кроз поставке барског, ливадског, шумског лишћарског, шумског четинарског и екосистема клисура;
− које врсте заштићених подручја у Србији постоје и шта су фундаменталне вредности националних паркова Тара, Фрушка гора, Копаоник, Ђердап и Шар планина;
− о активностима у заштити геодиверзитета, на примерима минерала стена и палеонтолошких налаза који су изложени;
− о угрожености света флоре и фауне на примеру изложених експоната, као што су хербарски примерци врста које се налазе у Црвеној књизи флоре Србије, као и примеракa препарираних животиња из света птица и сисара;
− које биљке и животиње се штите кроз контролу сакупљања и промета (лековито биље и шумски плодови);
− затим ту су и примерци неких од забрањених алата и средстава у риболову, као и издања Завода о природи наше земље и њеној заштити.


На годишњем нивоу Завод посети више стотина ученика основних и средњих школа из Србије, највише из Београда, док су у последње две године и предшколске установе показале заинтересованост да доводе децу у организовану посету Заводу.