04. јул 2019. године
- Jaвна набавка мале вредности 09/2019 – Услуге осигурања имовине и запослених

» Позив за подношење понуда - преузмите -овде
» Конкурсна документација преузмите - овде

19. јун 2019. године
- Jaвна набавка мале вредности 10/2019 – Рачунарска опрема

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација преузмите - овде

14. јун 2019. године
- Jaвна набавка мале вредности 08/2019 – Услуге мобилне и фискне телефоније

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација преузмите - -овде
» Одговори на питања (18.06.2019) - преузмите - -овде
» Измена конкурсне документације (18.06.2019) - преузмите овде
» Обавештење о продужетку рока - преузмите (18.06.2019) - овде
» Одлука о додели уговора за обе партије - преузмите (27.06.2019.) - овде

27. мај 2019. године
- Jaвна набавка мале вредности 06/2019 – Услуге посредовања приликом организације превоза и смештаја на службеном путу у иностранству

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација - преузмите- овде
» Одлука о додели уговора - преузмите (07.06.2019.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору - преузмите (02.07.2019.) - овде

21. мај 2019. године
- Jaвна набавка мале вредности 07/2019 – Дистрибуција електричне енергије

» Позив за подношење понуда - преузмитеовде
» Конкурсна документација преузмите -овде
» Одлука о додели уговора - преузмите (07.06.2019.) -овде

25. април 2019. године
- Jaвна набавка мале вредности 05/2019 – Рачунарска опрема, штампачи и остали рачунарски материјал

» Позив за подношење понуда - преузмитеовде
» Конкурсна документација преузмите -овде
» Измена конкурсне документације (30.04.2019) - преузмитеовде
» Обавештење о продужетку рока - преузмите (30.04.2019) -овде
» Одговори на питања 1 (06.05.2019) - преузмитеовде
» Одлука о додели уговора - преузмите (20.05.2019.) -овде
» Измена одлуке о додели уговора - преузмите (27.05.2019.) -овде
» Обустава поступка - Партија 1 - преузмите (27.05.2019.) -овде
» Обавештење о закљученом уговору за партију 2 и партију 3 - преузмите (10.06.2019.) -овде

17. април 2019. године
Jaвна набавка мале вредности 04/2019 – Заштита имовине и лица у седишту Наручиоца

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде

05. април 2019. године
Jaвна набавка мале вредности 02/2019 – Канцеларијски материјал

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Одговори на питања (10.04.2019) - преузмите овде
» Измена конкурсне документације (10.04.2019) - преузмите овде
» Обавештење о продужетку рока - преузмите (10.04.2019) - овде
» Одговори на питања 2 (11.04.2019) - преузмите овде

28. март 2019. године
Jaвна набавка мале вредности 03/2019 – Штампање публикација, часописа, зборника, лифлета, промотивног материјала и др.

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Графички прилог преузмите - овде
» Одлука о додели уговора - преузмите (08.04.2019.) - овде

19. март 2019. године
Jaвна набавка мале вредности 01/2019 – Теренско возило

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Одлука о додели уговора - преузмите (08.04.2019.) - овде

13. новембар 2018. године
Jaвна набавка мале вредности 16/2018 – Одржавање и израда нових модула информационог система

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Одлука о додели уговора - преузмите (26.11.2018.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору - преузмите (12.12.2018.) - овде

09. новембар 2018. године
Jaвна набавка мале вредности 13/2018 – Услуге набавке опреме за безбедност и здравље на раду потребе Завода за заштиту природе Србије

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Одлука о додели уговора - преузмите (04.12.2018.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору - преузмите (31.12.2018.) - овде

02. новембар 2018. године
Jaвна набавка мале вредности 15/2018 – Услуге набавке горива за потребе Завода за заштиту природе Србије

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Измена конкурсне документације (07.10.2018) - преузмите овде
» Одлука о додели уговора - преузмите (21.11.2018.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору - преузмите (17.12.2018.) - овде

29. октобар 2018. године
Јавни набавка Отвореног поступка 04/2018 – Израда WEB апликације за унос података о типовима станишта и појединачним групама организама флоре и фауне за потребе успостављања еколошке мреже Европске уније Натура 2000 у Републици Србији

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Одговори на питања (06.11.2018) - преузмите овде
» Одлука о додели уговора - преузмите (07.12.2018.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору - преузмите (19.12.2018.) - овде

26. октобар 2018. године
Jaвна набавка мале вредности 14/2018 – Услуге чишћења седишта Завода за заштиту природе Србије

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Одлука о додели уговора - преузмите (21.11.2018.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору - преузмите (14.12.2018.) - овде

11. октобар 2018. године
Jaвна набавка мале вредности 12/2018 – Услуге редовног и ванредног сервиса моторних возила

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Одлука о додели уговора - преузмите (29.10.2018.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору - преузмите (04.12.2018.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору за партију 2 - преузмите (20.12.2018.) - овде

» 27.09.2018. године
Одлука о додели уговора
- преузмите - овде
» Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - преузмите (02.10.2018.) - овде

» 27.09.2018. године
Одлука о додели уговора
- преузмите - овде
» Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - преузмите (02.10.2018.) - овде

17. август 2018. године
Jaвна набавка мале вредности 11/2018 – Набавка осталог канцеларијског материјала

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Измена конкурсне документације (21.08.2018) - преузмите овде
» Обавештење о продужетку рока - преузмите (21.08.2018) - овде
» Одговори на питања (27.08.2018) - преузмите овде
» Одлука о додели уговора - преузмите (07.09.2018.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору - преузмите (27.09.2018.) - овде

03. август 2018. године
Jaвна набавка мале вредности 10/2018 – Услуге редовног и ванредног сервиса моторних возила

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Одлука о додели уговора за партије 1,3 и 4 - преузмите (23.08.2018.) - овде
» Одлука о обустави поступка - партије 2 и 5 - преузмите (23.08.2018.) - овде
» Обавештење о обустави поступка - партије 2 и 5 - преузмите (10.09.2018.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору за партије 1, 3 и 4 - преузмите (19.09.2018.) - овде

01. август 2018. године
Jaвна набавка мале вредности 08/2018 – Услуге чишћења Канцеларије у Нишу

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Одлука о додели уговора - преузмите (17.08.2018.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору - преузмите (05.09.2018.) - овде

26. јул 2018. године
Jaвна набавка мале вредности 09/2018 – Штампање публикација, часописа, промотивног материјала и др.

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Узорак за партију 1 преузмите - овде
» Одговори на питања (30.07.2018) - преузмите овде
» Одлука о додели уговора - преузмите (09.08.2018.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору - преузмите (23.08.2018.) - овде

20. јул 2018. године
Jaвна набавка 03/2018 – Прибављање података и друге услуге у циљу наставка израде црвених листа појединачних група организама флоре, фауне и гљива у Републици Србији

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка преузмите - овде
» Одлука о додели уговора - преузмите (04.09.2018.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору - преузмите (27.09.2018.) - овде

20. јул 2018. године
Jaвна набавка 02/2018 – Прибављање података и друге услуге у циљу успостављања еколошке мреже Европске уније Натура 2000 као дела еколошке мреже Републике Србије

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка преузмите - овде
» Одлука о обустави поступка - преузмите (04.09.2018.) - овде
» Обавештење о обустави поступка - преузмите (17.09.2018.) - овде

20. јул 2018. године
Jaвна набавка 01/2018 – Прибављање података и друге услуге у циљу наставка успостављања еколошке мреже у Републици Србији

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка преузмите - овде
» Одлука о обустави поступка - преузмите (04.09.2018.) - овде
» Обавештење о обустави поступка - преузмите (17.09.2018.) - овде

15. јун 2018. године
Jaвна набавка мале вредности 06/2018 – Организација превоза и смештај на службеном у иностранству

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Одлука о додели уговора - преузмите (29.06.2018.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору - преузмите (09.07.2018.) - овде

11. јун 2018. године
Jaвна набавка мале вредности 04/2018 – Услуге мобилне и фиксне телефоније

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Одговори на питања (18.06.2018) - преузмите овде
» Измена конкурсне документације (18.06.2018) - преузмите овде
» Обавештење о продужетку рока - преузмите (18.06.2018) - овде
» Одлука о додели уговора - преузмите (26.06.2018.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору - преузмите (25.07.2018.) - овде

08. јун 2018. године
Jaвна набавка мале вредности 07/2018 – Осигурање имовине и запослених

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Одговори на питања (14.06.2018) - преузмите овде
» Измена конкурсне документације (14.06.2018) - преузмите овде
» Обавештење о продужетку рока - преузмите (14.06.2018) - овде
» Одлука о додели уговора - преузмите (26.06.2018.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору - преузмите (20.07.2018.) - овде

15. мај 2018. године
Jaвна набавка мале вредности 05/2018 – Канцеларијски материјал

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Одговори на питања (21.05.2018) - преузмите овде
» Одлука о додели уговора - партија 2 - преузмите (04.06.2018.) - овде
» Одлука о обустави поступка - партија 1 - преузмите (04.06.2018.) - овде
» Обавештење о обустави поступка за Партију 1 - преузмите (12.06.2018.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору за партију 2 - преузмите (15.05.2018.) - овде

04. мај 2017. године
Jaвна набавка 03/2018 – Услуга дистрибуције електричне енергије

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација - преузмите овде
» Одлука о додели уговора преузмите (23.05.2018.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору - преузмите (26.06.2018.) - овде

27. април 2017. године
Jaвна набавка 02/2018 – Физичко-техничко обезбеђење имовине и запослених

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација - преузмите овде
» Одлука о додели уговора преузмите (18.05.2018.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору преузмите (25.05.2018.) - овде

27. јануар 2018. године
Jaвна набавка мале вредности 01/2018 – Услуге штампања публикација, лифета, каталога, постера, промотивног материјала за Дан Завода и др

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности - преузмите овде
» Узорак за штампу - преузмите овде
» Узорак за штампу УВ ЛАК - преузмите овде
» Одлука о додели уговора преузмите (13.04.2018.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору преузмите (24.04.2018.) - овде

15. новембар 2017. године
Jaвна набавка мале вредности 17/2017 – Услуге штампања

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности - преузмите овде
» Одговори на питања - 1 преузмите (20.11.2017) - овде
» Одговори на питања - 2 преузмите (23.11.2017) - овде
» Одлука о додели уговора преузмите (06.12.2017.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору преузмите (18.12.2017.) - овде

13. новембар 2017. године
Jaвна набавка мале вредности 16/2017 – Одржавање и израда нових модула информационог система

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности - преузмите овде
» Измена Конкурсне документације - преузмите (20. 11. 2017.)овде
» Обавештење о продужетку рока - преузмите (20.11.2017) - овде
» Одлука о додели уговора преузмите (15.12.2017.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору преузмите (29.12.2017.) - овде

29. септембар 2017. године
Jaвна набавка мале вредности 15/2017 – Гориво

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности - преузмите овде
» Измена Конкурсне документације - преузмите (09. 10. 2017.)овде
» Обавештење о продужетку рока - преузмите (09.10.2017) - овде
» Одговори на питања - 1 преузмите (09.10.2017) - овде
» Одлука о додели уговора преузмите (20.10.2017.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору преузмите (29.11.2017.) - овде

29. септембар 2017. године
Jaвна набавка мале вредности 13/2017 – Услуга сервисирања моторног возила

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности - преузмите овде
» Одлука о додели уговора преузмите (20.10.2017.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору преузмите (20.11.2017.) - овде

19. септембар 2017. године
Jaвна набавка мале вредности 14/2017 – Услуге чишћења седишта Завода за заштиту природе Србије

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности - преузмите овде
» Одговори на питања - 1 преузмите (25.09.2017) - овде
» Одлука о додели уговора преузмите (09.10.2017.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору преузмите (16.11.2017.) - овде

21. август 2017. године
Jaвна набавка мале вредности 11/2017 – Софтвер за антивирусну заштиту

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности - преузмите овде
» Одлука о додели уговора преузмите (12.09.2017.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору преузмите (22.09.2017.) - овде

18. август 2017. године
Jaвна набавка 12/2017 – Физичко-техничко обезбеђење имовине и запослених

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација - преузмите овде
» Одговори на питања - 1 преузмите (22.08.2017) - овде
» Одлука о додели уговора преузмите (29.08.2017.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору преузмите (06.09.2017.) - овде

01. август 2017. године
Jaвна набавка 09/2017 – Физичко-техничко обезбеђење имовине и запослених

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација - преузмите овде
» Одлука о обустави поступка - преузмите (11.08.2017.) - овде
» Обавештење о обустави поступка - преузмите (16.08.2017.) - овде

24. јул 2017. године
Jaвна набавка 10/2017 – Чишћење Завода за заштиту природе Србије - Канцеларије у Нишу, ЈНМВ 10/2017.

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности - преузмите овде
» Одлука о додели уговора преузмите (09.08.2017.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору преузмите (31.08.2017.) - овде

13. јул 2017. године
Jaвна набавка мале вредности 08/2017 – Редован и ванредан сервис службених моторних возила

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности - преузмите овде
» Одговори на питања - 1 преузмите (19.07.2017) - овде
» Одлука о додели уговора преузмите (04.08.2017.) - овде
» Одлука о обустави поступка - преузмите (04.08.2017.) - овде
» Обавештење о обустави поступка за партију 5 - преузмите (11.08.2017.) - овде
» Обавештење о закљученим уговорима за партије 1, 2, 3 и 4 преузмите (23.08.2017.) - овде

19. јун 2017. године
Jaвна набавка мале вредности 07/2017 – Софтвер за антивирусну заштиту

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности - преузмите овде
» Одговори на питања - 1 преузмите (23.06.2017) - овде
» Одлука о обустави поступка - преузмите (11.07.2017.) - овде
» Обавештење о обустави поступка - преузмите (17.07.2017.) - овде

05. јун 2017. године
Jaвна набавка мале вредности 06/2017 – Штампање стручног часописа, публикација и др.

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности - преузмите овде
» Графички прилог за припрему узорка - преузмите овде
» Одлука о додели уговора преузмите (05.07.2017.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору преузмите (05.07.2017.) - овде

02. јун 2017. године
Jaвна набавка мале вредности 05/2017 – Услуге осигурања

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Одговори на питања - 1 преузмите (05.06.2017) - овде
» Измена конкурсне документације - преузмите (07.06.2017) - овде
» Одговори на питања - 2 преузмите (07.06.2017) - овде
» Одлука о додели уговора преузмите (22.06.2017.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору (12. 07. 2017.) овде

24. мај 2017. године
Jaвна набавка мале вредности 03/2017 – Услуге дистрибуције електричне енергије

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Одлука о додели уговора преузмите (08.06.2017.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору (12. 07. 2017.) овде

23. мај 2017. године
Jaвна набавка мале вредности 04/2017 – Организација превоза и смештаја на службеном путу у иностранству

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Одлука о додели уговора преузмите (09.06.2017.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору (10. 07. 2017.) овде

10. мај 2017. године
Jaвна набавка мале вредности 02/2017 – Услуга мобилне телефоније

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Одговори на питања - 1 преузмите (22.05.2017) - овде
» Обавештење о продужетку рока - преузмите (22.05.2017) - овде
» Измена конкурсне документације - преузмите (22.05.2017) - овде
» Одговори на питања 2 - преузмите (25.05.2017) - овде
» Одговори на питања 3 - преузмите (25.05.2017) - овде
» Одлука о додели уговора преузмите (01.06.2017.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору (23. 06. 2017.) овде

08. мај 2017. године
Jaвна набавка мале вредности 01/2017 – Канцеларијски материјал и тонери

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Одлука о додели уговора преузмите (26.05.2017.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору (10. 07. 2017.) овде

15. новембар 2016. године
Jaвна набавка мале вредности 11/2016 – Опрема за безбедност и здравље на раду

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација преузмите - овде
» Одлука о додели уговора преузмите (29.11.2016.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору (15. 12. 2016.) овде

15. новембар 2016. године
Jaвна набавка мале вредности 13/2016 – Одржавање и израда нових модула информационог система

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација преузмите - овде
» Одговори на питања - преузмите (18.11.2016) - овде
» Одлука о додели уговора преузмите (07.12.2016) - овде
» Обавештење о закљученом уговору (13. 12. 2016.) овде

14. новембар 2016. године
Jaвна набавка мале вредности 14/2016 – Штампање роковника

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација преузмите - овде
» Одговори на питања - преузмите (17.11.2016) - овде
» Обавештење о продужетку рока - преузмите (17.11.2016) - овде
» Измена конкурсне документације - преузмите (17.11.2016) - овде
» Одлука о додели уговора преузмите (30.11.2016) - овде
» Обавештење о закљученом уговору (09. 12. 2016.) овде

08. новембар 2016. године
Jaвна набавка мале вредности 12/2016 – чишћење објекта седишта Завода у Београду

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација преузмите - овде
» Одлука о додели уговора преузмите (23.11.2016.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору (15. 12. 2016.) овде

26. октобар 2016. године
Jaвна набавка мале вредности 09/2016 – гориво

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација преузмите - овде
» Одлука о додели уговора преузмите (10.11.2016.) - овде
» Обавештење о закљученом уговору (25. 11. 2016.) овде

26. септембар 2016. године
Jaвна набавка мале вредности 10/2016 – Услуге штампања

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација - преузмите овде
» Одговори на питања 1 - преузмите (28.09.2016) - овде
» Обавештење о продужетку рока 1 - преузмите (28.09.2016) - овде
» Измена конкурсне документације - преузмите (28.09.2016) - овде
» Обавештење о продужетку рока 2 - преузмите (30.09.2016) - овде
» Измена конкурсне документације 2- преузмите (30.09.2016) - овде
» Одговори на питања 2 - преузмите (03.10.2016) - овде
» Измена конкурсне документације 3- преузмите (07.10.2016) - овде
» Обавештење о продужетку рока 3 - преузмите (07.10.2016) - овде
» Одлука о додели уговора za partiju 2 овде
» Одлука о додели уговора za partiju 1 овде
» Обавештење о закљученом уговору za partiju 2овде
» Обавештење о закљученом уговору za partiju 1овде

18. август 2016. године
Jaвна набавка мале вредности 08/2016 – Услуге чишћење Канцеларије у Нишу

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација преузмите - овде
» Одлука о додели уговора овде
» Обавештење о закљученом уговору овде

17. август 2016. године
Jaвна набавка мале вредности 06/2016 – Канцеларијски материјал и тонери

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Одговори на питања 2 - преузмите (19.08.2016) - овде
» Одлука о додели уговора овде
» Обавештење о закљученом уговору овде

02. август 2016. године
Jaвна набавка мале вредности 07/2016 – физичко-техничко обезбеђење имовине и запослених

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде.
» Одлука о додели уговора овде
» Обавештење о закљученом уговору овде

02. август 2016. године
Jaвна набавка мале вредности 05/2016 – Услуге поправке и одржавања аутомобила

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Одговори на питања - преузмите (05.08.2016) - овде
» Одлука о додели уговора овде
» Обавештење о закљученим уговорима овде

15. јул 2016. године
Jaвна набавка мале вредности 04/2016 – Организација превоза и смештаја на службеном путу у иностранству

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде.
» Одговори на питања - преузмите (19.07.2016) - овде
» Одговори на питања допуна - преузмите (22.07.2016) - овде
» Обавештење о продужетку рока - преузмите (22.07.2016) - овде
» Измена конкурсне документације - преузмите (22.07.2016) - овде
» Одлука о додели уговора овде
» Обавештење о закљученом уговору овде.

27. јун 2016. године
Jaвна набавка мале вредности 03/2016 – Услуге осигурања

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде.
» Измена Конкурсне документације (04. 07. 2016.)- овде
» Продужење рока за подношење понуда (04. 07. 2016.) овде
» Одговори на питања 1 - преузмите (30.06.2016) - овде
» Одговори на питања 2 - преузмите (30.06.2016) - овде
» Одлука о додели уговора овде
» Обавештење о закљученом уговору овде.

14. јун 2016. године
Jaвна набавка мале вредности 02/2016 – Услуга мобилне телефоније

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Продужење рока за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде
» Измена Конкурсне документације (17. 06. 2016.)- овде
» Одговори на питања 1 - преузмите (17.06.2016) овде
» Одговори на питања 2 - преузмите (20. 06. 2016.)- овде
» Одговори на питања 3 - преузмите (22. 06. 2016.)- овде
» Одлука о додели уговора овде
» Обавештење о закљученом уговору овде.

13. јун 2016. године
Jaвна набавка мале вредности 01/2016 – Услуга дистрибуције електричне енергије

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде.
» Одговори на питања преузмите 1 (16.06.2016) овде
» Одлука о додели уговора овде
» Обавештење о закљученом уговору овде.

09. децембар 2015. године
Jaвна набавка мале вредности – Набавка тонера

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде.
» Одговори на питања преузмите - (14. 12. 2015.)овде
» Одлука о додели уговора овде
» Обавештење о закљученом уговору овде.

18. новембар 2015. године
Jaвна набавка мале вредности – Штампање публикација, промотивног материјала и материјала за коресподенцију

» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде.
» Одговори на питања преузмите - овде.
» Одлука о додели уговора овде.
» Обавештење о закљученом уговору овде.

10. новембар 2015. године
Jaвна набавка мале вредности – Услуге чишћења

» Oдговор на питање преузмите овде.
» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде.
» Одлука о додели уговора овде.
» Обавештење о закљученом уговору овде.

09. новембар 2015. године
Jaвна набавка мале вредности – Канцеларијски материјал

» Продужење рока за подношење понуда - преузмите овде
» Допуна конкурсне документације - преузмите овде
» Одговори на питања преузмите 2 (13.11.2015) овде
» Одговори на питања преузмите 1 овде
» Позив за подношење понуда - преузмите овде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде.
» Продужење рока за подношење понуда - преузмите овде
» Одговори на питања преузмите овде
» Измена и допуна конкурсне документације - преузмите овде
» Одлука о додели уговора за партију 1овде
» Одлука о обустави поступка за партију 2овде
» Обавештење о закљученом уговору за партију 1овде.

20. октобар 2015. године
Jaвна набавка мале вредности – Израда и одржавање информационог система

» Oдговор на питање преузмите овде.
» Позив за подношење понуда - преузмите овде.
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде.
» Одлука о додели уговора овде.
» Обавештење о закљученом уговору овде.

02. октобар 2015. године
Подаци и услуге везани за израду Црвених књига и Црвених листа флоре, фауне и гљива у Републици Србији, ОП 02/2015

» Позив за подношење понуда - преузмите овде.
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде.
» Одговори на питања преузмите - овде.
» Одлука о додели уговора овде.
» Обавештење о закљученом уговоруовде

02. октобар 2015. године
Подаци и услуге везани за успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије, OП 01/2015

» Позив за подношење понуда - преузмите овде.
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности преузмите - овде.
» Одлука о додели уговора овде.
» Обавештење о закљученом уговоруовде

18. септембар 2015. године
Jaвна набавка мале вредности - Услуга набавке горива 07/ 2015.

» Одлука о додели уговора овде.
» Oдговор на питање преузмите овде.
» Позив за подношење понуда - Услуга набавке горива преузмите овде.
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности - Услуга набавке горива преузмите овде.
» Обавештење о закљученом уговору овде.

19. август 2015. године
Jaвна набавка мале вредности - Услуга сервиса службених возила 04/ 2015.

» Обавештење о закљученом уговору овде.
» Одговори II део на питања у вези ЈНМВ - Услуга сервиса службених возила преузмите овде.
» Одговори I део на питања у вези ЈНМВ - Услуга сервиса службених возила преузмите овде.
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности - Услуга сервиса службених возила овде.
» Позив за подношење понуда - слуга сервиса службених возилапреузмите овде.

13. август 2015. године
Jaвна набавка услуге штампе ЈНМВ 06/ 2015.

» Обавештење о закљученом уговору 18. 09. 2015. овде
» Продужење рока за подношење документације у вези ЈНМВ - Услуге штампе - 20. август 2015.овде
» Измена и допуна конкурсне документације ЈНМВ - Услуге штампе - 20. август 2015.овде
» Одговори на питања у вези ЈНМВ - Услуге штампе - 17. август 2015.овде.
» Позив за подношење понуда - Услуге штампе преузмите овде.

07. август 2015. године
Jaвна набавка услуге обезбеђења ЈНМВ 05/ 2015.

» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности - Услуге обезбеђења преузмите овде.
» Позив за подношење понуда - Услуге обезбеђења преузмите овде.
» Обавештење о закљученом уговоруовде

22. јун 2015. године
Jaвна набавка услуге превоза и смештаја на службеном путу у иностранству ЈНМВ 03/ 2015.

» Обавештење о закљученом уговоруовде
» Конкурсна документација Jaвна набавка - Услуге превоза и смештаја на службеном путу у иностранству преузмите овде.
» Позив за подношење понуда - Услуге превоза и смештаја на службеном путу у иностранству преузмите овде.
» Одговори на питања у вези ЈНМВ - Услуге превоза и смештаја на службеном путу у иностранству преузмите овде.
» Измена K.Д. организација путовања преузмите овде.
» Обавештење o продужењу рока преузмите овде.

22. јун 2015. године
Jaвна набавка услуге осигурања ЈНМВ 02/ 2015.

» Обавештење о закљученом уговоруовде
» Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности - Услуге осигурања преузмите овде.
» Позив за подношење понуда - Услуге осигурања преузмите овде.
» Одговори на питања у вези ЈНМВ - Услуге осигурања преузмите овде

19. јун 2015. године
Јавна набавка дистрибуције електричне енергије

» Обавештење о закљученом уговоруовде
» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности – услуге, Услуге електричне енергије Преузмите документацију овде.
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА преузмите овде.

19. март 2015. године
Услуге мобилне телефоније

» Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - 24. април 2015.овде
» Одговори на питања у вези ЈНМВ - Услуге мобилне телефоније - 23. март 2015.овде
» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности - Услуге мобилне телефоније овде
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА овде

05. децембар 2014. године
Набавка канцеларијског материјала

» Одговори на питања у вези ЈНМВ - Набавка канцеларијског материјала - 11. децембар 2014.овде
» Одговори на питања у вези ЈНМВ - Набавка канцеларијског материјала - 10. децембар 2014.овде
» Одговори на питања у вези ЈНМВ - Набавка канцеларијског материјала - 09. децембар 2014.овде
» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности - Услуге мобилне телефоније овде
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА овде

20. новембар 2014. године
Услуге мобилне телефоније

» Решење о поништењу поступка ЈНМВ - мобилне телефоније (на жалбу ВИП-а) - 26. децембар 2014.овде
» Решење о поништењу поступка ЈНМВ - мобилне телефоније (на жалбу Теленора) - 26. децембар 2014.овде

» Појашњење конкурсне документације у вези ЈНМВ - мобилне телефоније - 25. новембар 2014.овде
» Одговори на питања у вези ЈНМВ - мобилне телефоније - 24. новембар 2014.овде
» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности - Услуге мобилне телефоније овде
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА овде

06. новембар 2014. године
Штампање часописа, публикација и промотивног материјала

» Одговори на питања у вези ЈНМВ - Услуге штампања - 12. новембар 2014.овде
» Одговори на питања у вези ЈНМВ - Услуге штампања - 07. новембар 2014.овде
» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности - Штампање часописа, публикација и промотивног материјала овде
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА овде

31. октобар 2014. године
Набавка канцеларијског материјала

» ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ЈНМВ - Набавка канцеларијског материјала - 25. новембар 2014.овде
» ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЈНМВ - Набавка канцеларијског материјала 2 - 10. новембар 2014.овде
» Одговори на питања у вези ЈНМВ - Набавка канцеларијског материјала - 10. новембар 2014.овде
» ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЈНМВ - Набавка канцеларијског материјала 1 - 07. новембар 2014.овде
» Одговори на питања у вези ЈНМВ - Набавка канцеларијског материјала - 07. новембар 2014.овде
» ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Jaвна набавка мале вредности - набавка канцеларијског материјала овде
» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности - набавка канцеларијског материјала овде
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА овде

24. октобар 2014. године
Замена плафона ватроотпорним плафонима

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности - Замена плафона ватроотпорним плафонима овде
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА овде

24. октобар 2014. године
Услуге чишћења

» Одговори на питања у вези ЈНМВ - Услуге чишћења I део - 29. октобар 2014.овде
» Одговори на питања у вези ЈНМВ - Услуге чишћења II део - 29. октобар 2014.овде
» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности - Услуге чишћења овде
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА овде

16. октобар 2014. године
Рачунарска опрема - рачунари и штампачи

» ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Jaвна набавка мале вредности - Рачунарска опрема - рачунари и штампачи овде

20. октобар 2014. године
» ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
- Jaвна набавка мале вредности - Рачунарска опрема - рачунари и штампачи овде.

20. октобар 2014. године.
» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОЗИВ - Jaвна набавка мале вредности - Рачунарска опрема - рачунари и штампачи овде.

01. октобар 2014. године
Опрема за безбедност и здравље на раду

» ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - 12. новембар 2014. године овде.
» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности - Опрема за безбедност и здравље на раду овде.
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА овде.

28. август 2014. године
Реконструкција објекта на Тари

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности - реконструкција објекта на Тари овде.
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА овде.

14. август 2014. године
Рачунарска опрема

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности - добра – Куповина рачунарске опреме овде.
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА овде.

13. август 2014. године
Одржавање Информационог система и израда нових модула

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности услуга – Одржавање Информационог система и израда нових модула овде.
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА овде.

12. август 2014. године
Услуге обезбеђења

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности услуга – Обезбеђење овде.
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА овде.

08. август 2014. године
Опрема за безбеднос и заштиту на раду

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности услуга – Опрема за безбедност и заштиту на раду овде.
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА овде.
»
» Одговори на питања у вези ЈНВМ - I deoовде.

24. јул 2014. године
Сервис возила

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности услуга – сервис возила преузмите овде.
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА преузмите овде.
» Одговори на питања у вези ЈНВМ - бројеви шасија овде.
» Одговори на питања у вези ЈНВМ - продужење рока за доставу документацијеовде.

17. јул 2014. године
» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности добара – горива овде.
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА преузмите овде.
» ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ преузмите овде.

08. јул 2014. године
» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности - Услуге осигурања овде.
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА преузмите овде.
» Одговори на питања у вези ЈНВМ - Услуге осигурања овде.

11. јун 2014. године
» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности - Замена фасадне столарије и браварије и молерско-фарбарски радови, у отвореном поступку Преузмите документацију овде.
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА преузмите овде.
» Одговори на питања у вези ЈНВМ - Замена фасадне столарије и браварије и молерско-фарбарски радовиовде.

26. мај 2014. године
» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности услугa - Штампање часописа, публикација и промотивног материјала Преузмите документацију овде.
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА преузмите овде.
» Одговори на питања у вези ЈНВМ - Штампање часописа, публикација и промотивног материјала I део овде.
» Одговори на питања у вези ЈНВМ - Штампање часописа, публикација и промотивног материјала - II део овде.
» Одговори на питања у вези ЈНВМ - Штампање часописа, публикација и промотивног материјала - III део овде.
» Одговори на питања у вези ЈНВМ - Штампање часописа, публикација и промотивног материјала - IV део овде.
» Одговори на питања у вези ЈНВМ - Штампање часописа, публикација и промотивног материјала - V део овде.

21. мај 2014. године
» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности – услуге, Организација превоза и смештаја на службеном путу у иностранству Преузмите документацију овде.
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА преузмите овде.
» Одговори на питања у вези ЈНВМ - Организација превоза и смештаја на службеном путу у иностранству овде.

15. април 2014. године
» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности – услуге, Услуге електричне енергије Преузмите документацију овде.
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА преузмите овде.

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности – радови, замена фасадне столарије са молерско-фарбарским радовима Преузмите документацију овде.
» ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА преузмите овде.
» ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА- замена фасадне столарије са молерско-фарбарским радовима преузмите овде.

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности – израда софтвера Преузмите документацију овде.
» ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци Погледајте обавештење овде.

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности услуга - мобилне телефоније Преузмите документацију овде.
» Одговори везани за услове из конкурсне документације за јавну набавку мале вредности услуга – мобилне телефоније. Преузмите документацију овде.

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности услуга – Услуге чишћења Преузмите документацију овде.
» Одговори везани за услове из конкурсне документације за јавну набавку мале вредности услуга – Услуге чишћења. Преузмите документацију овде.

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности добара – половног теренског возила Преузмите документацију овде.

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности добара – Канцеларијски материјал Преузмите документацију овде.
» Одговор везан за услове из конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара - канцеларијски материјал. Преузмите документацију овде.

» Одговор везан за услове из конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара - горива. Преузмите документацију овде.
» Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара - горива Преузмите документацију овде.
» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности добара – горива Преузмите документацију овде.

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Jaвна набавка мале вредности – одржавање, измене и израда софтвера Преузмите документацију овде.

» Питање и одговор везано за услове из конкурсне документације за јавну набавку мале вредности услуге штампања. Преузмите документацију овде.
» Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности услуге штампања. Преузмите документацију овде.
» Питања и одговори везани за додатне услове из конкурсне документације за јавну набавку мале вредности услуге штампања. Преузмите документацију овде.
» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вредности услуга штампања. Преузмите документацију овде.

» Питања и одговори који се односе на предмет набавке. Преузмите документацију овде.

» Позив за достављање понуда и Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга мобилне телефоније. Рок за подношење понуда је 02.08.2013. године до 13.00. часова. Преузмите документацију овде. Појашњење у вези објављене конкурсне документације (КД) за ИНМВ мобилне телефоније можете преузети овде.

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вредности услуга физичко-техничког обезбеђења. Преузмите документацију овде.