NAZIV I VRSTA PRIRODNOG DOBRA

Predeo izuzetnih odlika „Kamena Gora“.

NACIONALNA KATEGORIJA

ΙΙ kategorija zaštite - zaštićeno područje regionalnog odnosno velikog značaja.

POVRŠINA

7.762,33 ha.

REŽIM/I ZAŠTITE

Uspostavljeni su režimi zaštite II i III stepena.

OPŠTINA

Prijepolje.

PRETHODNA ZAŠTITA


Nije bilo zaštite pre 2014. godine.

AKT O ZAŠTITI

Uredba o proglašenju Predela izuzetnih odlika „Kamena Gora“ („Službeni glasnik RS“, br. 99/2014).

UPRAVLJAČ

JP „Srbijašume“.

KRATAK OPIS (OSNOVNE PRIRODNE I STVORENE VREDNOSTI)

Kamena Gora je planina u jugozapadnom delu Srbije. Deo je Starovlaško-raške visije dinarske Srbije. Visoko je izdignuta i jasno uokvirena klisurom Lima i granicom prema Crnoj Gori.

Na kraškoj površi Kamene Gore posebnu vrednost predstavljaju podzemni oblici kraškog reljefa, pećine, kojih na ovom području ima oko 100 (Velika i Mala Mujova jama, Petnjanske pećine i Kurtova jama), kao i brojni kraški izvori kojih ima oko 32 (Kovčica, Trajan i Badanj).

Područje Kamene Gore naseljava 473 vrste biljaka, 15 vrsta vodozemaca i gmizavaca, 101 vrsta ptica i 33 vrsta sisara. Od strogo zaštićenih biljnih vrsta mogu se naći: Campanula secundiflora (jednostrani zvončić), Euphorbia Montenegrina (crnogorska mlečika) i Dactylorhiza fistulosa (majski kaćun). Veliki deo površine je pod šumskom vegetacijom (oko 60%), a kompleksi prirodnih šuma smrče su najvredniji i najlepši. Od evidentiranih vrsta ptica, po nacionalnom i međunarodnom značaju, mogu se izdvojiti F. peregrinus (sivi soko), D. martius (crna žuna), Crex crex (prdavac) i P.trydactylus (troprsti detlić). Na ovom području se u kategoriji strogo zaštićenih divljih vrsta sisara mogu naći Ursus arctos (mrki medved) i Lutra lutra (vidra).

Tradicionalan način života u ambijentu očuvane prirode daje prostoru Kamene Gore specifičnu lepotu. Posebno vredni objekti narodnog graditeljstva nalaze se u zaseoku Guvnište u vidu pojedinačnih ili grupacija stambenih, seoskih i drugih pratećih objekata. Na ovom prostoru se nalaze delimično sačuvani ostaci manastirskog kompleksa Žitin kao deo objekata spomeničkog nasleđa.