Канцеларије радне јединице у Нишу

Канцеларија у Нишу је радна јединицa Завода за заштиту природе Србије, која се налази у самом центру града, у кући некадашњег трговца и добротвора Ђоке Јовановића. Канцеларија је основана 1998. године како би се на ширем подручју југоисточне Србије на адекватан начин спроводиле мере директне заштите изузетне геолошке, биолошке и предеоне разноврсности, по којима је југоисточна Србија особена и препознатљива. У Канцеларији у Нишу тренутно ради 11 сарадника који, у тимском раду са колегама из Београда, управљачима заштићених природних добара, стручно-научним институцијама и свим љубитељима природе, обављају различите активности и послове на очувању природе и природних вредности Републике Србије.
ЗЗПС НИШ