Завод за заштиту природе Србије

Седиште Завода

Јапанска 35
11070 Нови Београд


Контакт телефони

beograd@zzps.rs

Тел: 011 209 3801; 011 209 3802

Факс:011 209 3867

Радна јединица у Нишу

Вожда Карађорђа 14
18000 Ниш


Контакт телефони

nis@zzps.rs

Тел: 018 523 448

Факс: 018 523 449