Zavod za zaštitu prirode Srbije

Sedište Zavoda

Japanska 35
11070 Novi Beograd


Kontakt telefoni

beograd@zzps.rs

Tel: 011 209 3801; 011 209 3802

Faks:011 209 3867

Radna jedinica u Nišu

Vožda Karađorđa 14
18000 Niš


Kontakt telefoni

nis@zzps.rs

Tel: 018 523 448

Faks: 018 523 449