Kako doći do Zavoda za zaštitu prirode Srbije


ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE
Sedište Zavoda za zaštitu prirode Srbije nalazi se na opštini Novi Beograd. Preporučujemo Vam da pogledate interaktivnu mapu koja se nalazi iznad.

Sedište Zavoda

Dr Ivana Ribara 91
11070 Novi Beograd


Kontakt telefoni

beograd@zzps.rs

Tel: 011 209 3801; 011 209 3802

Faks:011 209 3867

Radna jedinica u Nišu

Vožda Karađorđa 14
18000 Niš


Kontakt telefoni

nis@zzps.rs

Tel: 018 523 448

Faks: 018 523 449