Nacionalne državne, naučne i stručne organizacije i institucije

» Ministarstvo zaštite životne sredine
» Ministarstvo rudarstva i energetike
» Agencija za zaštitu životne sredine
» Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
» Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam
» Ministarstvo inostranih poslova Srbije, Komisija za saradnju sa UNESKO
» Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine
» Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine, Gradska uprava grada Beograda
» Privredna komora Srbije, Odbor za zaštitu životne sredine i održivi razvoj
» Stalna konferencija gradova
» Univerzitet u Beogradu
» Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
» Botanička bašta „Jevremovac“
» Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
» Rudarasko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu
» Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
» Univerzitet u Novom Sadu
» Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu
» Univerzitet u Nišu
» Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu
» Univerzitet u Kragujevcu
» Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu
» Futura, Fakultet za primenjenu ekologiju, Beograd
» Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“
» Geološki zavod Srbije
» Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
» Republička agencija za prostorno planiranje
» Republički hidrometeorološki zavod Srbije
» Prirodnjački muzej
» Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
» Dečiji kulturni centar
» Turistička organizacija Srbije
» Turistička organizacija Beograda

Nevladine organizacije i udruženja
» Mladi istraživači Srbije
» Pokret gorana Srbije
» Zelena mreža Vojvodine
» Liga za ornitološku akciju Srbije
» Pokret gorana Novog Sada
» Ekološko društvo „Endemit“
» Društvo mladih istraživača Bor
» Istraživačka stanica Petnica
» ORKA, Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama
» Naučnoistraživačko društvo studenata biologije i ekologije „Josif Pančić“
» Društvo istraživača „Vladimir Mandić Manda“, Valjevo
» Društvo mladih istraživača Instituta za geografiju „Branislav Bukurov“, Novi Sad
» Udruženje ljubitelja prirode Riparia
» Mikološko-gljivarski savez Srbije

Upravljači zaštićenih područja
» JP Nacionalni park „Fruška gora“
» JP „Nacionalni park Đerdap"
» JP Nacionalni park „Tara“
» JP Nacionalni park „Kopaonik“
» JP „Srbijašume“
» JP „Vojvodinašume“
» JVP „VodeVojvodine“
» JP „Zelenilo – Beograd“
» JP „Palić-Ludaš“
» Ribarsko gazdinstvo „Ečka“
» Lovačko društvo „Novi Bečej“
» Lovačko udruženje „Perjanica“
» Pokret gorana Sremska Mitrovica
» Rezervat Uvac d.o.o.
» JP za zaštitu prirode, razvoj turizma i ugostiteljstvo „Resavska pećina“
» Turistička organizacija Majdanpek
» Turistička organizacija Čačak
» Park prirode Mokra gora d.o.o.
» Park prirode Golija
» Spomenik prirode „Đavolja Varoš“

Projekti
» Zaštita biodiverziteta plavnog basena reke Save
» Natura 2000 na zapadnom Balkanu
» Projekat podrške razvoju agro-ekološkog programa i politika za Srbiju
» Povezivanje lokalnih zajednica i zaštite prirode u Zelenom pojasu Evrope