Memorijalni prirodni spomeniciMemorijalni prirodni spomenici su pojedinačni objekti prirode ili prostori posebnih prirodnih vrednosti koji su vezani za istorijske ili legendarne događaje.